≡ Menu
Úvodní strana » Novoroční koncerty » Minulé ročníky » Slavnostní benefiční novoroční koncert 2013 - zpráva po koncertě, fotogalerie

Slavnostní benefiční novoroční koncert 2013

Tradiční, již 14. novoroční koncert Moravského klavírního tria v brněnském Besedním domě, se konal opět s benefičním záměrem. Stokorunou z každé vstupenky přispěli posluchači na konto občanskému sdružení Persefona, které poskytuje odborné poradenství obětem domácího násilí.
Koncert se opět vyznačoval dokonalou souhrou tria i jeho hostů a zdařilými výkony. Zahájení, tentokrát v decentním černém odění, vyznělo celkově vyváženě a uměřeně. Ani stopy po někdejší rozvernosti v barvě "jahodové" košile, ale dokonalost a střídmost prosluněná tóny Wolfganga Amadea Mozarta. Úvodní árii Cherubína  "Non so piú" z Figarovy svatby, v jiskřivém podání sopranistky Martiny Králíkové, vystřídala árie Tamina z opery Kouzelná flétna "Dies bildnis", v téměř barytonově sytém provedení tenoristy Richarda Samka. Barevně a zvonivě vyzněla také árie Hraběnky "Dove sono" Martiny Králíkové z Figarovy svatby. Mozartovský úvod završila 4. věta z Malé noční hudby. Sametový souzvuk smyčců, i když jen jediného violoncella Miroslava Zichy a jediných houslí Jiřího Jahody, nad brilantně rozehraným klavírním partem Jany Ryšánkové, byl příslibem dokonalého hudebního zážitku. První část novoročního koncertu pokračovala duetem Adiny a Nemorina "Esulti pur la barbara" a  Adininou árií "Della crudel"  z  Donizettiho opery Nápoj lásky. Pak nástroje Moravského klavírního tria naplno rozezněla Mattinata od Ruggiera Leoncavalla. Všechny tyto skladby provázela dokonalost jednotlivých výkonů i vzájemné souhry. V pěveckých partech byla posílena i jemnými náznaky operního herectví. Pomyslného vrcholu však dosáhla v závěru první části, v díle Bedřicha Smetany. Duet Mařenky a Jeníka z Prodané nevěsty prozrazoval na oba představitele pěvecké i herecké zkušenosti z velkých operních scén. Moravské klavírní trio zase ve "Skočné" ze třetího dějství této opery dokonalým přepisem orchestrálního partu navodilo dojem souhry celého divadelního orchestru. Tak se posluchači pozvolna naladili na ukázky z širého operního i operetního nebe, které je obklopilo po tradičním novoročním přípitku.
Především to byla árie Vévody "Questa o quella" z Verdiho opery Rigoletto a duet Gildy a Vévody z téže opery. Opět  potěšil pěvecko-herecký koncert výrazného sopránu se sytým, tentokrát lyricky laděným a velmi mužným tenorem a po něm, v předehře k opeře Gioacchina Rossiniho k opeře Vilém Tell, dojem nástrojového obsazení celého divadelního orchestru. Trio dokonale navodilo atmosféru divadelní scény před árií Rossiny "Una voce poco fa" z Lazebníka Sevillského. Pak následovaly tři árie z Pucciniho oper. Nezvykle, až  tajemně působila v podání Richarda Samka árie Cavaradossiho "Recondita armonia" z opery Tosca. Po ní zazpívala Martina Králíková árii Musetty "Quando mem vo" z opery Bohéma a opět Richard Samek árii prince Kalafa "Nessun dorma" z opery Turandot. To už spěl novoroční koncert k závěru. V této druhé části změnilo trio barvu svého šatu, z vážné černé na veselou hráškově zelenou a vínově červenou. Temnější odstíny si ponechali jen oba sólisté, Richard Samek černý frak, Martina Králíková změnila černou na měňavě černozelené, bohatě nabírané šaty. Poslední dvě ukázky novoročního koncertu patřily múze operety. Trio zahrálo předehru k operetě Netopýr Johanna Strausse a oba sólisté zazpívali duet Angely a Renného "Lieber freund" z operety Hrabě lucemburský. Posluchači po zásluze odměňovali jednotlivé výkony hřejivým a často dlouhotrvajícím potleskem, ozývalo se i nadšené "bravo". Vyžádali si  přídavek a tím byla, jako již tradičně, árie Brindisi z Verdiho Traviaty, kterou zařadil Český rozhlas Brno jako upoutávku na tento letošní novoroční koncert. Vedle kvalitního novoročního zážitku mohli mít posluchači i hřejivý pocit, že přispěli na dobrou věc. Na konto Občanského  sdružení Persefona bylo posláno 33.300 Kč. 

Helena Pavlacká

Další odkazy v tisku: ZDE

Fotogalerie: