≡ Menu

 

INFORMACE K NOVÉ SEZÓNĚ JARO 2022 NAJDETE ZDE

Kulturní a informační služby města Přerova ve spolupráci
s uměleckou agenturou GLOBART s.r.o. uvádí

 

SETKÁNÍ ŽÁNRŮ PŘEROV podzim 2021

Cyklus koncertů proběhne pod záštitou primátora města Přerova Ing. Petra Měřínského.

www.setkanizanru.cz
 

Středa 8. září 2021 v 19 h, Městský dům Přerov

Slavnostní novoroční koncert
Moravské klavírní trio a operní hosté

Jiří Jahoda – housle, Jana Ryšánková – klavír, Miroslav Zicha – violoncello, operní sólisté v jednání

Aktuální foto malá.jpgRenomované klavírní trio se svými pěveckými hosty představí tradiční svátečně laděný program, zaměřený na slavné árie a dueta z oper a operet světového repertoáru.


Moravské klavírní trio vzniklo v roce 1997 a za dobu své existence absolvovalo stovky koncertů v ČR i v zahraničí. Kromě klasického triového repertoáru je stěžejní činností souboru spolupráce tria s operními sólisty všech hlasových kategorií (Štefan Margita, Eva Urbanová, Andrea Kalivodová aj.), pro něž vznikla z pera violoncellisty nápaditá aranžmá téměř kompletního koncertně prováděného světového operního a operetního repertoáru.
Více o souboru najdete na www.moravskeklavirnitrio.cz

INFORMACE O SÓLISTECH:

Doubravka malá.jpgDoubravka Součková se narodila v roce 1993 v Hodoníně. V roce 2015 absolvovala na brněnské konzervatoři. V rámci operního studia tu ztvárnila například roli Yum-Yum v opeře Mikado Arthura Sullivana, roli Hany v melodramu Zdeňka Fibicha Štědrý den a sopránové sólo v kantátě Svatební košile od Bohuslava Martinů. Absolvovala také mistrovské pěvecké kurzy v Karlových Varech u prof. Jürgena Hartfiela, maestra Antonia Carangela a dirigenta Františka Drse a dále mistrovské kurzy Adama Plachetky a Kateřiny Kněžíkové v Litni.  V roce 2015 byla přijata na Janáčkovu akademii múzických umění, kde se vzdělávala pod vedením sopranistky Heleny Kaupové a kde v roce 2020 získala titul MgA. Pro komorní operu  JAMU nastudovala role Koloraturní sopranistky v opeře Impresario v koncích Domenica Cimarosy, Královny noci v Mozartově Kouzelné flétně, Chytračky ve stejnojmenné opeře Carla Orffa a Zuzanky v Mozartově Figarově svatbě. Získala ocenění řady soutěží, například Soutěžní přehlídky konzervatoří v Pardubicích, Pěvecké soutěže Olomouc či Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech, kde získala i několik vedlejších ocenění.  V Národním divadle Praha vystupuje jako Oscar ve Verdiho Maškarním plese, Jano v opeře Její pastorkyňa, Číšníček ve Výletech páně Broučkovy Leoše Janáčka, První žínka v Dvořákově Rusalce a Královna noci v Mozartově Kouzelné flétně. V divadle J. K. Tyla v Plzni se představila v roli Ofélie v Thomasově opeře Hamlet, za kterou byla nominována na Cenu Thálie. S touto rolí hostovala také v německém Krefeldu. V Plzni dále ztvárnila Iliu v Mozartově Idomeneovi, Micaelu a Frasquitu v Bizetově Carmen. V Národním divadle moravskoslezském debutovala v roli Juliette ve stejnojmenné opeře Bohuslava Martinů, za kterou byla nominována na Cenu Jantar.

 

Robin červinek foto.jpgRobin Červinek se narodil v Kyjově, kde také se zpěvem začal na ZUŠ. Dále navštěvoval soukromé hodiny u sólisty Národního divadla v Olomouci Davida Szendiucha. Nyní je posluchačem 5. ročníku JAMU ve třídě doc. MgA. Zdeňka Šmukaře. Od roku 2020 je také studentem Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni, kde studuje u prof. Margit Klaushofer. Během studií se zúčastnil několika mezinárodních interpretačních kurzů u světových umělců a pedagogů jako jsou například: Adam Plachetka, Kateřina Kněžíková, Thomas Steinhöfel, Singfried Goritz , Irena Sylya a Amelia Felle. V rámci komorní opery v brněnském divadle na Orlí ztvárnil tyto role: Krále v Orfově opeře Chytračka, Básníka v soudobé opeře Neznámá od Daniela Šimka, Hraběte v opeře Il matrimonio segreto od Domenica Cimarosy a Hraběte v Mozartově opeře Figarova svatba. Zúčastnil se také několika mezinárodních soutěží. V roce 2018 se stal absolutním vítězem soutěže Pražský pěvec. Získal 2.cenu na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech, z níž si odnesl rovněž velké množství mimořádných cen, jako cenu Jana Lucemburského, cenu Beno Blachuta, cenu Viléma Zítka a cenu Milana Bürgera. K jeho dalším soutěžním úspěchům patří 2. místo na Duškově interpretační soutěži. Stal se také finalistou soutěže Zahraj si s českou filharmonií. V květnu 2019 získal 2. místo na soutěži Iuventus Canti. Od sezony 2019/2020 hostuje v ND Brno v opeře Růžový kavalír od Richarda Strausse.

_________________________________________________________________________________

Středa 13. října 2021 v 19 h, Městský dům Přerov
Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ JE KONCERT PŘELOŽEN NA ÚTERÝ 26. ŘÍJNA  2021

Oblíbený pianista hvězd
Petr Malásek s šansoniérkou Janou Musilovou

Syn slavného klavíristy a skladatele Jiřího Maláska a dvorní pianista Hany Hegerové, Lucie Bílé a Marty Kubišové se představí s vynikající zpěvačkou a herečkou.

společné foto.jpgJana Musilová nastudovala na prknech Městského divadla Brno desítky činoherních a muzikálových rolí. Vystupovala v zahraničí, účinkovala v pražském Divadle na Vinohradech po boku Lucie Bílé, Heleny Vondráčkové a Jiřího Korna. K nejmilejším oceněním patří cena diváků Křídla, kterou získala jako nejpopulárnější herečka Městského divadla Brno hned dvakrát. Již několik let se také věnuje dabingu, mj. dabovala neohroženou agentku Scullyovou v seriálu Akta X. Zkušenosti má z pořadů České televize, Novy a Primy jako herečka i  moderátorka.  U příležitosti vydání svých sólových alb Život je báječný a Hledání spolupracovala s Filharmonií Brno a s orchestry v Brně, Zlíně, Olomouci a Teplicích uvedla také sérii muzikálových vystoupení.

Petr Malásek je český pianista a skladatel. Vzdělání završil akademickým titulem na pražské AMU v oboru klavír a skladba. Jako pianista a kapelník spolupracoval od roku 1990 se šansoniérkou Hanou Hegerovou, dlouhodobá klavírní spolupráce jej pojí rovněž s Lucií Bílou a Martou Kubišovou. Těžištěm Maláskovy umělecké činnosti je skladba. Komponuje především scénickou hudbu pro film, divadlo a televizi.

_____________________________________________________________________________________________________

Neděle 7. listopadu 2021 v 19 h, Městský dům Přerov

To nejlepší z muzikálů s držitelkou Thálie Lucií Bergerovou a Radkem Novotným

Radek Novotný 1.jpgLucie Bergerová foto.jpgJedinečný koncert, jenž bude průřezem úspěšnými muzikálovými inscenacemi v podání hvězd brněnské muzikálové scény Městského divadla Brno. Na koncertě zazní výběr ze světoznámých muzikálů Jesus Christ Superstar, Evita, Vlasy, West Side Stoty, Bídníci, Chicago, Cats, Rebelové, My Fair Lady, Fantom opery aj.  

Lucie Bergerová, Absolventka oboru zpěv na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, už během studií hostovala v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Po škole začala učit zpěv na ZUŠ Bohuslava Martinů v Havířově a zároveň získala angažmá v Těšínském divadle.  Od roku 2015 působí navíc v Městském divadle v Brně. Lucie Bergerová získala nejvyšší ocenění jako muzikálová herečka – Thálii za rok 2013.

Radek Novotný započal již během studia na Janáčkově akademii spolupráci s Městským divadlem Brno, kam nastoupil do muzikálu Jesus Christ Superstar. Poté následovalo několik dalších projektů v témže divadle a v srpnu 2007 přijal nabídku do angažmá jako sólista zpěvohry. Kromě muzikálů účinkoval také v činohrách a koncertních představeních. Zúčastnil se mnoha zahraničních turné, mj. po německy mluvících zemích, z nichž nejcennější pro něj byla zahraniční verze muzikálu Evita.

 

_____________________________________________________________________________________________________

Středa 8. prosince 2021 v 19 h, Městský dům Přerov

Houslový virtuóz Václav Hudeček 

Komorní orchestr Musici Boemi
Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho

Foto V.Hudecek malá.jpgKoncert světoznámého houslisty, sólisty prestižních orchestrů, držitele řady významných ocenění, zázračného talentu, jenž se stal legendou, za doprovodu profesionálního komorního souboru v čele s koncertním mistrem Filharmonie Brno.

Václav Hudeček zahájil svoji cestu mezi českou a mezinárodní interpretační elitu v 60. letech. Již v patnácti letech vystoupil v Londýně s Royal Philharmonic Orchestra. O den později ho slyšel legendární David Oistrach, předpověděl mu velkou budoucnost a nabídl pedagogickou pomoc. Od r. 1970 až do Oistrachovy smrti byl žákem tohoto velkého mistra. Zároveň absolvoval studium na pražské AMU. Od londýnského debutu vystupoval po celém světě. Hudečkovo sympatické vystupování a zejména styl jeho hry okouzluje obecenstvo bez rozdílu věku. Václav Hudeček je držitelem několika zlatých desek. Jeho nahrávka Vivaldiho Le Quattro Stagioni s dirigentem Pavlem Koganem je od roku 1992 stále nejúspěšnější produkcí v ČR  a obdržel za ni zlatou a v roce 1997 platinovou desku.

Portrét.jpgKomorní orchestr Musici Boemi vznikl v roce 2002 v Brně s cílem kvalitně interpretovat hudbu všech slohových období od baroka až po současné žijící autory. Je složen z předních hráčů významných českých hudebních těles. Soubor spolupracoval s umělci zvučných jmen (Pavel Šporcl, Jaroslav Svěcený, Václav Hudeček, Gabriela Demeterová, Ivan Ženatý, Jiří Stivín, Alfréd Strejček, Josef Somr, Richard Novák, Richard Samek, Stanislav Macura, Eva Maria Riedl, …) a pravidelně se věnuje účinkování na koncertech a festivalech doma i v zahraničí (Mendt Meets Mozart, Svatováclavský festival, Brněnský varhanní festival, Setkávání nové hudby, Setkání žánrů aj.). Komorní orchestr Musici Boemi je oceňován odbornou kritikou zejména pro precizní souhru,  entuziasmus mladého ansámblu a stylovou vyváženost v celé šíři svého repertoáru. Uměleckým vedoucím souboru je koncertní mistr Filharmonie Brno Pavel Wallinger.

________________________________________________________________________________________________

Všechny koncerty se konají v Městském domě Přerov, Kratochvílova 1, 750 02 Přerov

Změna programu vyhrazena.

 

Předprodej vstupenek a abonentek:
Městské informační centrum, telefon: 581 587 711, e-mail: predprodej@kis-prerov.cz, web: www.mdprerov.cz


Pořadatel:

Městský dům Přerov, Pavel Ondrůj, tel. 608 810 150, e-mail: program@kis-prerov.cz


Dramaturgie a marketing:
Umělecká agentura GLOBART s.r.o., MgA. Jiří Jahoda, www.globart.cz

 

Nad rámec programu krátce vystoupí před některými koncerty talentovaní žáci ZUŠ Přerov. Těmito produkcemi, spojenými s koncerty špičkových umělců, podporuje dramaturgie projektu unikátní vzdělávací systém našeho hudebního školství.

 

www.setkanizanru.cz