≡ Menu

Kulturní a informační služby města Přerova ve spolupráci
s uměleckou agenturou GLOBART s.r.o. uvádí

 

SETKÁNÍ ŽÁNRŮ PŘEROV 2020-2021
KONCERTNÍ SEZÓNA MIMO JIŽ PROBĚHLÉHO ZAHAJOVACÍHO KONCERTU BUDE PŘELOŽENA NA PŘÍŠTÍ ROK

NOVÉ TERMÍNY VČAS OZNÁMÍME

Cyklus koncertů proběhne pod záštitou primátora města Přerova Ing. Petra Měřínského.

www.setkanizanru.cz
 

 

Středa 7. října 2020 v 19 h, Městský dům Přerov
Slavnostní zahajovací koncert

Legendární Felix Slováček

Vjačeslav Grochovský (klavír)

dámské kvarteto Beladona Quartet

Felix Slováček foto.jpgPopulární český klarinetista a saxofonista, mající na svém kontě více než 500 nahraných titulů a téměř dva miliony prodaných desek z oblasti klasiky, jazzu i popu, obklopený atraktivními dámami smyčcového kvarteta a s doprovodem svého dvorního pianisty, uvede známé swingové evergreeny a další oblíbené skladby svého bohatého repertoáru.

Beladona Quartet malá.jpg
Felix Slováček, hudebník, skladatel a dirigent, vystudoval klarinet na konzervatoři v Kroměříži a posléze na JAMU v Brně. Po absolutoriu vstoupil do orchestru Karla Vlacha, kde působil v letech 1968-1969. Nejvíce ho ale proslavilo angažmá v orchestru Ladislava Štaidla, doprovázejícím Karla Gotta. Zde začal hrát i na saxofon. Hrou na tento nástroj se zviditelnil nejen u nás, ale i v zahraničí. Od 70. let Felix Slováček vydával vlastní sólová alba a vystupoval i v jiných hudebních tělesech. V roce 1983 se stal dirigentem Tanečního a jazzového orchestru Československého rozhlasu. Orchestr se přejmenoval na Big Band Felixe Slováčka. Felix Slováček je jeho ředitelem, dirigentem i sólovým interpretem.

Pod názvem Beladona Quartet se skrývá skvělá formace čtyř mladých dam, prezentující rafinovaná aranžmá známých hudebních děl. Všechny hráčky jsou absolventkami Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, vedoucí souboru, violoncellistka Pavla Jahodová pak rovněž Vysoké hudební školy v německém Výmaru a na profesionální brněnské hudební scéně je můžete slyšet na koncertech a představeních Filharmonie Brno, Národního divadla Brno a Městského divadla Brno. Kromě hry v orchestrech se dámy věnují bohaté komorní činnosti v klasické i populární oblasti.
Více o Beladona Quartet najdete na www.beladonaquartet.cz

________________________________________________________________________________________________

Úterý 1. prosince 2020 v 19 h, Městský dům Přerov

KONCERT PROBĚHNE V NÁHRADNÍM TERMÍNU 2. 6. 2021, 19:00
NOVÝ TERMÍN VČAS OZNÁMÍME

Houslový virtuóz Václav Hudeček 

Komorní orchestr Musici Boemi
Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho

Foto V.Hudecek malá.jpgKoncert světoznámého houslisty, sólisty prestižních orchestrů, držitele řady významných ocenění, zázračného talentu, jenž se stal legendou, za doprovodu profesionálního komorního souboru v čele s koncertním mistrem Filharmonie Brno.

Václav Hudeček zahájil svoji cestu mezi českou a mezinárodní interpretační elitu v 60. letech. Již v patnácti letech vystoupil v Londýně s Royal Philharmonic Orchestra. O den později ho slyšel legendární David Oistrach, předpověděl mu velkou budoucnost a nabídl pedagogickou pomoc. Od r. 1970 až do Oistrachovy smrti byl žákem tohoto velkého mistra. Zároveň absolvoval studium na pražské AMU. Od londýnského debutu vystupoval po celém světě. Hudečkovo sympatické vystupování a zejména styl jeho hry okouzluje obecenstvo bez rozdílu věku. Václav Hudeček je držitelem několika zlatých desek. Jeho nahrávka Vivaldiho Le Quattro Stagioni s dirigentem Pavlem Koganem je od roku 1992 stále nejúspěšnější produkcí v ČR  a obdržel za ni zlatou a v roce 1997 platinovou desku.

Portrét.jpgKomorní orchestr Musici Boemi vznikl v roce 2002 v Brně s cílem kvalitně interpretovat hudbu všech slohových období od baroka až po současné žijící autory. Je složen z předních hráčů významných českých hudebních těles. Soubor spolupracoval s umělci zvučných jmen (Pavel Šporcl, Jaroslav Svěcený, Václav Hudeček, Gabriela Demeterová, Ivan Ženatý, Jiří Stivín, Alfréd Strejček, Josef Somr, Richard Novák, Richard Samek, Stanislav Macura, Eva Maria Riedl, …) a pravidelně se věnuje účinkování na koncertech a festivalech doma i v zahraničí (Mendt Meets Mozart, Svatováclavský festival, Brněnský varhanní festival, Setkávání nové hudby, Setkání žánrů aj.). Komorní orchestr Musici Boemi je oceňován odbornou kritikou zejména pro precizní souhru,  entuziasmus mladého ansámblu a stylovou vyváženost v celé šíři svého repertoáru. Uměleckým vedoucím souboru je koncertní mistr Filharmonie Brno Pavel Wallinger.

________________________________________________________________________________________________

Neděle 3. ledna 2021 v 19 h, Městský dům Přerov

KONCERT PROBĚHNE V NÁHRADNÍM TERMÍNU 16. 5. 2021, 19:00
NOVÝ TERMÍN V JEDNÁNÍ

Slavnostní novoroční koncert
Moravské klavírní trio a operní hosté

Jiří Jahoda – housle, Jana Ryšánková – klavír, Miroslav Zicha – violoncello, operní sólisté v jednání

Aktuální foto malá.jpgRenomované klavírní trio se svými pěveckými hosty představí tradiční svátečně laděný program, zaměřený na slavné árie a dueta z oper a operet světového repertoáru.


Moravské klavírní trio vzniklo v roce 1997 a za dobu své existence absolvovalo stovky koncertů v ČR i v zahraničí. Kromě klasického triového repertoáru je stěžejní činností souboru spolupráce tria s operními sólisty všech hlasových kategorií (Štefan Margita, Eva Urbanová, Andrea Kalivodová aj.), pro něž vznikla z pera violoncellisty nápaditá aranžmá téměř kompletního koncertně prováděného světového operního a operetního repertoáru.
Více o souboru najdete na www.moravskeklavirnitrio.cz

________________________________________________________________________________________________

Úterý 16. března 2021 v 19 h, Městský dům Přerov

NOVÝ TERMÍN V JEDNÁNÍ

To nejlepší z muzikálů s držitelkou Thálie Lucií Bergerovou a Radkem Novotným

Radek Novotný 1.jpgLucie Bergerová foto.jpgJedinečný koncert, jenž bude průřezem úspěšnými muzikálovými inscenacemi v podání hvězd brněnské muzikálové scény Městského divadla Brno. Na koncertě zazní výběr ze světoznámých muzikálů Jesus Christ Superstar, Evita, Vlasy, West Side Stoty, Bídníci, Chicago, Cats, Rebelové, My Fair Lady, Fantom opery aj.  

Lucie Bergerová, Absolventka oboru zpěv na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, už během studií hostovala v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Po škole začala učit zpěv na ZUŠ Bohuslava Martinů v Havířově a zároveň získala angažmá v Těšínském divadle.  Od roku 2015 působí navíc v Městském divadle v Brně. Lucie Bergerová získala nejvyšší ocenění jako muzikálová herečka – Thálii za rok 2013.

Radek Novotný započal již během studia na Janáčkově akademii spolupráci s Městským divadlem Brno, kam nastoupil do muzikálu Jesus Christ Superstar. Poté následovalo několik dalších projektů v témže divadle a v srpnu 2007 přijal nabídku do angažmá jako sólista zpěvohry. Kromě muzikálů účinkoval také v činohrách a koncertních představeních. Zúčastnil se mnoha zahraničních turné, mj. po německy mluvících zemích, z nichž nejcennější pro něj byla zahraniční verze muzikálu Evita.

 

________________________________________________________________________________________________

Čtvrtek 22. dubna 2021 v 19 h, Městský dům Přerov

NOVÝ TERMÍN V JEDNÁNÍ

Oblíbený pianista hvězd
Petr Malásek s šansoniérkou Janou Musilovou

Syn slavného klavíristy a skladatele Jiřího Maláska a dvorní pianista Hany Hegerové, Lucie Bílé a Marty Kubišové se představí s vynikající zpěvačkou a herečkou.

společné foto.jpgJana Musilová nastudovala na prknech Městského divadla Brno desítky činoherních a muzikálových rolí. Vystupovala v zahraničí, účinkovala v pražském Divadle na Vinohradech po boku Lucie Bílé, Heleny Vondráčkové a Jiřího Korna. K nejmilejším oceněním patří cena diváků Křídla, kterou získala jako nejpopulárnější herečka Městského divadla Brno hned dvakrát. Již několik let se také věnuje dabingu, mj. dabovala neohroženou agentku Scullyovou v seriálu Akta X. Zkušenosti má z pořadů České televize, Novy a Primy jako herečka i  moderátorka.  U příležitosti vydání svých sólových alb Život je báječný a Hledání spolupracovala s Filharmonií Brno a s orchestry v Brně, Zlíně, Olomouci a Teplicích uvedla také sérii muzikálových vystoupení.

Petr Malásek je český pianista a skladatel. Vzdělání završil akademickým titulem na pražské AMU v oboru klavír a skladba. Jako pianista a kapelník spolupracoval od roku 1990 se šansoniérkou Hanou Hegerovou, dlouhodobá klavírní spolupráce jej pojí rovněž s Lucií Bílou a Martou Kubišovou. Těžištěm Maláskovy umělecké činnosti je skladba. Komponuje především scénickou hudbu pro film, divadlo a televizi.

 

________________________________________________________________________________________________

Všechny koncerty se konají v Městském domě Přerov, Kratochvílova 1, 750 02 Přerov

Změna programu vyhrazena.

 

Předprodej výhodných abonetek začne v pondělí 15. 6. od 8 hodin 
v Městském informačním centru se sídlem na náměstí T. G. Masaryka 7,
750 02 Přerov,  tel. 581 587 777.


Ceny předplatného:
500 Kč nepřenosná abonentka pro 1 osobu (osoby ZTP či ZTP/P)
950 Kč přenosná abonentka pro 1 osobu

Cena jednotlivého vstupného: 350 Kč

 

Výhody předplatného:

  1. Výběr nejlepších míst v sále a jejich rezervace na všechny koncerty
  2. Úspora 375 Kč při koupi abonentky ZTP či ZTP/P
  3. Úspora 800 Kč při koupi abonentky pro 1 osobu
  4. Zasílání pozvánek a informací k předplatnému e-mailem
    (platí pouze při uvedení e-mailové adresy do přihlášky)

 

Předprodej vstupenek a abonentek:
Městské informační centrum, telefon: 581 587 711, e-mail: predprodej@kis-prerov.cz, web: www.mdprerov.cz


Pořadatel:

Městský dům Přerov, Pavel Ondrůj, tel. 608 810 150, e-mail: program@kis-prerov.cz


Dramaturgie a marketing:
Umělecká agentura GLOBART s.r.o., MgA. Jiří Jahoda, www.globart.cz

 

Nad rámec programu krátce vystoupí před některými koncerty talentovaní žáci ZUŠ Přerov. Těmito produkcemi, spojenými s koncerty špičkových umělců, podporuje dramaturgie projektu unikátní vzdělávací systém našeho hudebního školství.

 

www.setkanizanru.cz