≡ Menu
Úvodní strana » Projekty » Aktuální projekty » Janáčkovo ztracené klavírní trio

Janáčkovo ztracené klavírní trio

Leoš Janáček: 
Klavírní trio na motivy Tolstého “Kreutzerovy sonáty“

Na podzim r. 1908 komponuje Leoš Janáček Klavírní trio inspirované povídkou L. N. Tolstého Kreutzerova sonáta, které mělo premiéru na koncertu Klubu přátel umění v Brně 2. dubna 1909. Večer byl opožděnou vzpomínkou 80. narozenin slavného spisovatele a vedle přednášky dr. Miloslava Hýska a Janáčkovy nové skladby na něm zazněla i Beethovenova Houslová sonáta op. 47, věnovaná roku 1805 (1803??) francouzskému houslistovi Rudolfu Rodolphe) Kreutzerovi,  jež byla původní dějovou motivací Tolstého povídky. Skladba, kterou Janáček před koncertem ještě „dopracoval a vyčistil“, zanechala podle autora hluboký dojem. S určitostí pak zazněla ještě o rok později v Boskovicích, o dalších nepotvrzených provedeních bylo několikrát uvažováno až do r. 1922. Max Brod ve své janáčkovské monografii z r. 1924 uvádí trio jako existující skladbu s Janáčkovou poznámkou, že „z několika myšlenek odtud povstalo kvarteto (sic!)“, čímž je myšlen 1. smyčcový kvartet „z podnětu L. N. Tolstého ´Kreutzerovy sonáty´“, které Janáček zkomponoval na podzim r. 1923. Od té doby je trio až na několik taktů skic nezvěstné, existuje tedy domněnka, že Janáček sám trio zničil a z hudebního materiálu v krátkém čase vytvořil na objednávku Českého kvarteta 1. smyčcový kvartet.

Představa ztraceného klavírního tria pronásleduje několik generací muzikologů do té míry, že se dva pokusili o jeho vzkříšení: Angličan Paul Wingfeld „zrekonstruoval“ na základě kvartetní partitury druhou větu, neboť se mu zdálo, že v ní hlas druhých houslí a violy nejvíce nasvědčuje klavírní faktuře původní skladby. Skladatel a editor janáčkovské kritické edice Jarmil Burgahauser pak pod pseudonymem Michal Hájků přepsal celý kvartet pro obsazení klavírního tria.

Členové Moravského klavírního tria se nechali inspirovat těmito snahami a na základě studia kvartetních partitur i vlastní interpretační praxe přicházejí se svou variantou původní nástrojové verze.

Na základě těchto indicií pak vlastní notový zápis skladby provedla brněnská violoncellistka Pavla Jahodová.


Reportáž České televize ze zahajovacího koncertu Muzikobraní 9.10.2011, kde zazněla skladba v Brně po 102 letech: