≡ Menu

Ohlédnutí za Muzikobraním 16.6.2013

Posíláme ohlédnutí za koncertem pod širým nebem tak, jak jej zaznamenali dvě posluchačky.
Děkujeme za báječnou atmosféru, kterou jste nám vytvořili a TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU  v nové sezóně MUZIKOBRANÍ 2013-2014.

Jiří Jahoda, houslista


Neformální setkání s MKT  (12)Zahradu u Voršilek rozeznělo Moravské klavírní trio

V neděli 16. června Moravské klavírní trio uzavřelo letošní ročník svého Muzikobraní odpoledním koncertem pod širým nebem. Na stočtyřicet posluchačů, většinou členů Klubu Moravského klavírního tria, ale i jejich hostů, zaplnilo krásné prostředí zahrady bývalého kláštera Voršilek v historickém jádru Brna. Při neformálním setkání zněly nejúspěšnější skladby z posledních ročníků Muzikobraní, ale i nové, netradiční úpravy známých a všeobecně oblíbených skladeb velkých mistrů. Pro množství skladeb, které svým věrným posluchačům trio nabídlo, byl koncert rozdělen do tří částí. První část byla věnována Wolfgangu Amadeu Mozartovi. Po první a čtvrté větě z Malé noční hudby zazněla Fantazie z opery Figarova svatba, Exultate jubilate a známý Turecký pochod z klavírní sonáty A dur. Ve druhé části vyhovělo trio těm, kteří si přáli v jeho podání opět slyšet skladbu Sergeje Rachmaninova a uvedlo 1.větu z jeho Elegického tria d moll. Mnohem odlehčeněji však zněla pro trio upravená árie z opery Turandot Giacoma Pucciniho Nessun dorma. Třetí část byla gejzírem nejoblíbenějších melodií světových mistrů proudícím z českých luhů do světa a zpět. Začínala 4.větou Sonatiny pro housle a klavír Antonína Dvořáka. Po Zastaveníčku Franze Schuberta zazněla melodie árie Ave Maria od Giulia Cacciniho a v triové podobě i předehra k opeře Carmen. V této části snad ani nemohla chybět proslulá melodie sboru Židů z Verdiho opery Nabucco. Závěr pak patřil vřelým a radostným melodiím Bedřicha Smetany z opery Prodaná nevěsta. Árie Věrné naše milování našla v houslovém partu Jiřího Jahody svou Mařenku, ve violoncellu Miroslava Zichy Jeníka. Doprovodil ji klavír Jany Ryšánkové. Koncert, ač netradiční, byl proveden s tradiční profesionalitou všech tří členů Moravského klavírního tria. Přesto, že jeho odlehčený ráz umocňovalo prostředí vybízející k příjemným hovorům nad osvěžujícími nápoji, byl sledován vděčnými posluchači téměř bez dechu. Volná zábava se soustředila do dvou přestávek, ve kterých se spřádaly i četné umělecké plány do dalšího ročníku Muzikobraní. Nezbývá, než popřát, aby se splnily nejen ke spokojenosti Moravského klavírního tria, ale podobně jako dosud, i jeho vděčného posluchačského publika.

Helena Pavlacká


Moravské klavírní trio zakončilo na Den otců sezónu.

Mýtus o tom, že malé děti nepatří na koncert vážné hudby, prolomilo v neděli 16. 6. v Brně Moravské klavírní trio. Na Den otců totiž přišli vedoucího souboru Jiřího Jahodu podpořit jak pětiletý syn Štěpán a tříletá dcera Běla, tak i teprve třítýdenní Kristián. I díky nim proběhl koncert v uvolněném duchu. Zatímco ten nejmladší většinu vystoupení prospal, Běla a Štěpán se nebáli protančit Rachmaninova ani Bizeta. Koncert byl rozdělen na tři třetiny. První z nich soubor s nadhledem nazval „Gala Mozart“, protože obsahovala převážně slavné Mozartovy melodie (ať již první či čtvrtou větu Malé noční hudby, fantazii z Figarovy svatby či Turecký pochod) v úpravě pro klavírní trio. Ve druhé pak zazněla první věta Rachmaninovova Elegického tria č. 2 d moll a Pucciniho árie Nessun dorma z opery Turandot. Po druhé přestávce pak soubor nabídl výběr skladeb nejrůznějších autorů od raného baroka až po devatenácté století – Cacciniho Ave Maria, Schubertovo Zastaveníčko či například árie ze Smetanovy Prodané nevěsty v podání houslí a violoncella namísto Jeníčka a Mařenky. Představení se konalo v neformální atmosféře v nádvoří Kláštera sv. Voršily, diváci si k hudbě mohli objednat i víno z přilehlé vinárny. Součástí představení byla i pozvánka na další koncertní sezónu, kterou Moravské klavírní trio zahajuje v říjnu tohoto roku.

Nela Wurmová