≡ Menu

MKS Vyškov ve spolupráci s uměleckou agenturou GLOBART s.r.o.

 

KRUH PŘÁTEL HUDBY VYŠKOV

KONCERTNÍ SEZÓNA 2016-2017

www.hudbavyskov.cz

Cyklus koncertů je pořádán pod záštitou starosty města Vyškova.
Koncerty se konají za podpory Nadace Leoše Janáčka a Nadace Českého hudebního fondu Praha.

 

 

Úterý 4. 10. 2016 v 19 h, Besední dům

Slavnostní zahajovací koncert
Houslový virtuóz Václav Hudeček

Martin Hroch - cembalo

Koncert světoznámého houslisty, sólisty prestižních orchestrů, držitele řady významných ocenění, zázračného talentu, jež se stal legendou, s vycházející hvězdou mladé cembalové generace.

Foto V.Hudecek malá.jpgVáclav Hudeček zahájil svoji příkladně strmou cestu mezi českou a mezinárodní interpretační elitu v šedesátých letech. Již ve věku patnácti let dne 12. listopadu 1967 vystoupil na koncertu v Londýně s Royal Philharmonic Orchestra. O den později ho slyšel legendární David Oistrach, předpověděl mu velkou budoucnost a nabídl mu pedagogickou pomoc. Od roku 1970 až do Oistrachovy smrti v roce 1974 byl žákem tohoto velkého Mistra. Od svého londýnského debutu vystupoval po celém světě na nejprestižnějších podiích (Carnegie Hall, Royal Festival Hall, Suntory Hall, Osaka Festival Hall, Sydney Opera), s nejlepšími světovými orchestry (Berliner Philharmoniker, Cleveland Symphony Orchestra, NHK Philharmonic Orchestra, Gewandhaus Leipzig, Moskevská státní filharmonie a další), jakož i na světových festivalech (Osaka, Salzburg, Istanbul, Perth, Helsinky). K odkazu Davida Oistracha a dalších velikánů ruské houslové školy se stále hlásí. A tak cílevědomě spolupracuje i dnes s nositeli tradic Oistracha, Kogana a Sitkovetského, jak dokazují jeho nahrávky u firmy Supraphon. Hudečkovo sympatické vystupování a zejména styl jeho hry spojující technickou suverenitu s vervně tvořeným a emocionálně bohatým tónem a s radostí, kterou dovede nezaměnitelným způsobem přenášet do publika, okouzluje obecenstvo bez rozdílu věku. Jeho nahrávka Vivaldiho Le Quattro Stagioni s dirigentem Pavlem Koganem je od roku 1992 stále nejúspěšnější produkcí v České republice a interpret za ni obdržel zlatou a v roce 1997 platinovou desku. Rovněž za další svoje nahrávky obdržel interpret zlaté desky.

Martin Hroch je český cembalista a pianista. Vystudoval Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži v klavírní třídě Vandy Jandové a cembalové třídě Ivony Křivánkové. Dále pokračoval ve studiích na JAMU v Brně, kde absolvoval v oborech klavír ve třídě Aleny Vlasákové a Jana Jiraského a cembalo u Barbary Maria Willi. Zabývá se dobovou a tzv. „historicky poučenou" interpretací barokní hudby na oba nástroje. V letech 2007, 2009, 2011 získal opakovaně stipendium Společnosti J. Brahmse v Baden-Badenu a byl tak pozván k prestižnímu studiu hudby v Brahmshausu. Zde se rovněž podílel na natáčení dokumentu o J. Brahmsovi pro japonskou televizi. Pro francouzský film ztvárnil roli cembalisty ve snímku „Muž, který se směje" a zahrál si tak po boku hereckých velikánů, jako je G. Depardieu nebo E. Seigner. Stal se laureátem mezinárodní soutěže „International Forum - Musical Performance and Pedagogics". Nahrává pro rozhlas i televizi. Je členem londýnské The British Hapsichord Society. Na svém kontě má také účast na prestižní mezinárodní soutěži Pražského jara. Mimo četné umělecké aktivity působí i jako pedagog a je vyhledávaným komorním hráčem a korepetitorem řady umělců.

Vstupné: 250/200 Kč  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 22. 11. 2016 v 19 h, Besední dům

Pocta baroku

Lucie Rozsnyó – soprán, Miloslav Študent - loutna

Držitelka mnoha cen včetně 1. místa na ABA Music Award (Austria Barock Akademie) představí barokně laděný pořad za doprovodu vyhlášeného loutnisty, který spolupracoval také s Magdalénou Koženou.

_MG_0492_AdobeRGB_small malá.jpgLucie Rozsnyó vystudovala klasický zpěv na JAMU v Brně pod vedením Anny Barové. Své další vzdělání získala na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni ve třídě Claudie Visci, na Anton-Bruckner-Privatuniversität v Linci u Kateřiny Beranové a na Zürcher Hochschule der Künste v Curychu. Na Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka v roce 2005 získala 1. cenu a současně ocenění za nejlepší interpretaci soudobé skladby. Další ocenění získala na Internationale Sommerakademie Prag-Wien-Budapest za nejlepší interpretaci díla Leoše Janáčka. V roce 2012 obdržela 1. místo na ABA Music Award (Austria Barock Akademie Gmunden, R. Dubrovsky).  Pravidelně se věnuje koncertní činnosti v České republice a zahraničí.

Miloslav Študent se již za svých studií hudební vědy a estetiky (Masarykova Univerzita v Brně) věnoval intenzivně otázkám provozovací praxe hudby 16. – 18. století, ve stejné době založil a vedl ansámbl Flores Musicae (spolu s M. Koženou, V. Richterem a V. Mikuláškovou), s nímž nastudoval a uvedl řadu novodobých premiér zapomenutých mistrovských děl. Po období, kdy jako samouk byl odkázán jen na mistrovské kurzy, odešel studovat do Itálie, kde v roce 1998 ukončil tříleté studium provozovací praxe italské hudby 17. století ve třídě R. Giniho v Městské hudební škole v Miláně a na stejné škole získal v roce 2002 ve třídě Paula Beiera diplom hry na loutnu. Od roku 2002 vede třídu hry na loutnu na Akademii staré hudby při Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity v Brně a realizuje odborné přednášky a semináře. Jako loutnista má na svém kontě spolupráci s řadou sólistů a ansámblů, s nimiž koncertoval kromě Evropy také v Jižní Americe. Vystupuje také sólově a nahrává pro různé gramofonové společnosti, rozhlas, TV a film.

Vstupné: 160/140 Kč  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 10. 1. 2017 v 19 h, Besední dům

Novoroční koncert s přípitkem starosty
Moravské klavírní trio a hosté

Jiří Jahoda – housle, Jana Ryšánková – klavír, Miroslav Zicha – violoncello,
operní sólisté v jednání

Renomované klavírní trio ve spolupráci s operními sólisty představí svátečně laděný program zaměřený také na slavné árie a dueta z oper a operet světového repertoáru. Koncert jistě potěší všechny generace diváků, kteří se chtějí první dny v novém roce se sklenkou v ruce pobavit při vtipných hereckých výstupech pěveckých hostů a poslechnout si řadu krásných melodií.

TRIO_V_PLAMENECH.jpgMoravské klavírní trio se objevuje na naší koncertní scéně od roku 1997, kdy vzniklo z iniciativy členů Státní filharmonie Brno. Za dobu své existence ansámbl absolvoval stovky koncertů v ČR i v zahraničí a je pravidelným hostem nejrůznějších hudebních festivalů. Kromě stěžejních skladeb triového repertoáru se soubor věnuje i interpretaci současné tvorby žijících autorů, společným projektům s jinými instrumentalisty a nahrál několik nahrávek pro Český rozhlas. Nepřehlédnutelnou činností souboru je též spolupráce tria s operními sólisty všech hlasových kategorií, pro něž vznikla z pera violoncellisty nápaditá aranžmá téměř kompletního koncertně prováděného světového operního a operetního repertoáru. Soubor tvoří již vyzrálé umělecké osobnosti, díky čemuž dospěl k charakteristickému hudebnímu projevu - dokonalé souhře a nezaměnitelnému expresívnímu výrazu, což je vysoce hodnoceno nejen odbornou kritikou, ale setkává se i s živým ohlasem široké hudební veřejnosti.

Vstupné: 250/200 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 14. 2. 2017 v 19 h, Besední dům

Smetanovo trio

Jitka Čechová – klavír, Jiří Vodička – housle, Jan Páleníček - violoncello

Jeden z nejprestižnějších českých komorních souborů složený z vynikajících sólistů, s tradicí sahající až do roku 1934, představí oblíbené skladby klasického triového repertoáru.

Smetanovo trio I..jpgSmetanovo trio založené v roce 1934 legendárním českým klavíristou Josefem Páleníčkem patří k nejprestižnějším českým souborům současnosti. Současní členové ve své interpretaci navazují na ideál, který vytvořili jeho předchůdci, ale i další významné sólistické osobnosti interpretačního umění 20. století, které se setkávaly na poli komorní hudby (Oistrach, Rostropovič, Richter, Stern, Rose, Istomin). I dnešní členové Smetanova tria – všichni tři významní čeští sólisté – dokazují, že základním předpokladem úspěchu každého kvalitního tria je dokonalá sólistická vybavenost hráčů. Na žádost pořadatelů čas od času kombinují svá triová vystoupení se sólovými skladbami tak, jak to odpovídá původní slavné tradici této komorní formace. Cesta Smetanova tria je v poslední době lemována mimořádnými úspěchy. Je pravidelným hostem významných pódií doma (Pražské jaro, Janáčkův máj, Moravský podzim, Concentus moraviae, Malostranské komorní slavnosti) a v zahraničí (Francie, Německo, Švýcarsko, Velká Británie, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko, Japonsko, Brazílie, USA, Egypt). Spolupracuje s předními dirigenty — Jiří Bělohlávek, Libor Pešek, John Axelrod, Michael Boder, Tomáš Hanus nebo Stanislav Vavřínek — a s domácími i zahraničními orchestry, z nichž jmenujme například Bamberger Symphoniker, Orchestra della Svizzera italiana Lugano, Orchestre National des Pays de la Loire, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, Pražská komorní filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice nebo Moravská filharmonie Olomouc. Smetanovo trio realizovalo celou řadu nahrávek u domácích a zahraničních společností, od roku 2000 pravidelně nahrává pro firmu Supraphon.

Vstupné: 160/140 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 7. 3. 2017 v 19 h, Besední dům

Houslový recitál Milana Al-Ashhaba

Vladimír Kiseljov – živá malířská perfomance

Úspěšný český houslista mladé generace přichází s novinkou spojení sólových houslí a unikátního výtvarného projevu, kdy jsou přímo na koncertech vytvářeny obrazy inspirované hudební energií.

Foto Ashab malá.jpgMilan Al-Ashhab se hře na housle začal věnovat v 5 letech na ZUŠ v Chomutově. O rok později přestoupil do Mostu do třídy profesorky Květoslavy Hasilové, pod jejímž vedením pokračoval ve studiích i na Konzervatoři v Teplicích. Od roku 2012 je posluchačem Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze ve třídě prof. Ivana Štrause. Na svém kontě má mnoho ocenění z národních i mezinárodních soutěží. Mezi nejvýznamnější patří 1. cena a titul absolutního vítěze na Mezinárodní houslové soutěži Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí v roce 2006 a 1. cena v soutěži Georga Philippa kiseljov.jpgTelemanna v polské Poznani v roce 2007. V roce 2010 získal 2. cenu a cenu za nejlepší provedení virtuózní skladby, Ernstovy Poslední růže, na soutěži Luise Spohra ve Weimaru a v roce 2011 skončil na 4. místě v Soutěži Henriho Marteaua Henriho Marteaua v německém Lichtenbergu, Selbu a Hofu.

Vladimír Kiseljov je interdisciplinární tvůrce v oborech malby, nástěnné malby, scénografie, režie, performance, arteterapie, libretista a spisovatel. Jeho díla vznikají v úzkém propojení hudby, barvy a pohybu „ducha v prostoru“.
Maluje obrazy zachycující energii hudby přímo na koncertech, jedná se o světový unikát.

 Vstupné: 160/140 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 6. 4. 2017 v 19 h, Besední dům

Židovská hudba pro dvě violoncella

Dominika Weiss Hošková – violoncello, Jiří Hošek – violoncello, klavír

Koncertní vystoupení renomovaných violoncellových virtuózů z Prahy nabídne posluchačům originální dramaturgii skladeb židovských autorů pro dvě violoncella či proslulé komorní skladby světového repertoáru pro violoncello a klavír.

Hoskovi-duo.jpgDominika Hošková začala hrát na violoncello ve 4 letech. Po studiích na Pražské konzervatoři a soukromých lekcích u prof. Miloše Sádla pokračovala na Hudební fakultě AMU, kde absolvovala magisterské studium v Praze. Již v šestnácti letech potvrdila svoji interpretační vyspělost recitálem se závažným programem. V současnosti studuje v Izraeli na Jerusalem Academy of Music (prof. Zvi Plesser - violoncello, prof. Avi Abramovic - komorní hudba). Její aktivity byly oceněny v červnu 2010 udělením Stříbrné medaile Senátu Parlamentu ČR za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě Izrael.

Jiří Hošek se narodil v Praze v umělecké rodině a od 3 let začal hrát na klavír, od deseti let na violoncello. V roce 1970 byl přijat na Konzervatoř v Praze, kde studoval v letech 1970-75 hru na violoncello. Od roku 1975-1980 studoval hru na violoncello na Hudební fakultě AMU v Praze. Další školení pokračovalo půlroční stáží na pařížské konzervatoři u prof. Bernarda Michelina, u kterého absolvoval i letní akademii v Nice (1981). Ze zahraničního školení nutno jmenovat účast na Bartókově semináři u prof. Lászla Mezõ v Szombathely (Maďarsko). V letech 1982-1986 byl stipendistou Hudebního studia ČHF, kdy pracoval pod vedením prof. Alexandra Večtomova a prof. Josefa Chuchra. V letech 1991-1996 působil jako koncertní mistr violoncell Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na základě konkurzu byl v roce 1994 přijat jako pedagog Hudební fakulty AMU v Praze, kde dnes vyučuje hru na violoncello. V březnu 1998 byl jmenován sólistou Českého rozhlasu.

Vstupné: 160/140 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 16. 5. 2017 v 19 h, Besední dům

Inspirace šansonem

Jana Musilová – zpěv, Petr Malásek – klavír,
hostem dámské smyčcové kvarteto Beladona Quartet

Populární zpěvačka Městského divadla Brno představí posluchačům šansonově laděný program francouzských písní ulice až po současnou tvorbu skladatele a klavíristy Petra Maláska.

Jana Musilová.jpgJana Musilová je úspěšná herečka a zpěvačka. Po ukončení studia na Katedře syntetických divadelních žánrů JAMU se rychle etablovala na profesionální brněnské scéně a na prknech Městského divadla Brno nastudovala desítky nezapomenutelných činoherních a muzikálových rolí. Vystupovala v Německu, Holandsku, Švýcarsku, Itálii, Slovinsku, Španělsku, Portugalsku. V roce 1992, po uvedení muzikálu Bídníci, účinkovala v pražském Divadle na Vinohradech po boku Lucie Bílé, Heleny Vondráčkové a Jiřího Korna. Na jevišti brněnského G-studia jste ji mohli vidět v několika úspěšných projektech a na téže scéně také v roce 2001 poprvé představila svůj autorský pořad Koncert při svíčkách. K nejmilejším oceněním patří cena diváků Křídla, kterou získala jako nejpopulárnější herečka Městského divadla Brno hned dvakrát, v roce 1998 a 2003. Již několik let se také věnuje dabingu (Dallas, Pobřežní hlídka, Doktor z hor, Star Trek aj.). Televizním divákům se asi Petr Malásek malá.jpgnejsnáze vybaví neohrožená agentka Scullyová ze seriálu Akta X. Zkušenosti má z pořadů České televize, Novy a Primy (seriály Detektiv Tomsa, Četnické humoresky, Místo v životě, Nemocnice na kraji města - nové osudy) a jako moderátorka pořadu Sama doma vysílaného živě z brněnského studia České televize. U příležitosti vydání svých sólových alb Život je báječný a Hledání spolupracovala s Filharmonií Brno a s orchestry v Brně, Zlíně, Olomouci a Teplicích uvedla také sérii muzikálových vystoupení. Vystupuje i ve spolupráci s vynikajícím hudebníkem, skladatelem a pianistou Petrem Maláskem.

Petr Malásek je synem slavného klavíristy a skladatele Jiřího Maláska jdoucí v jeho šlépějích, manžel herečky Dany Morávkové a dvorní pianista Hany Hegerové, Lucie Bílé a Marty Kubišové. Český pianista a skladatel Petr Malásek završil vzdělání akademickým titulem na pražské AMU v oboru klavír a skladba. Jako pianista a kapelník spolupracoval od roku 1990 se šansoniérkou Hanou Beladona Quartet.jpgHegerovou, dlouhodobá klavírní spolupráce jej pojí rovněž s Lucií Bílou a Martou Kubišovou. Těžištěm Maláskovy umělecké činnosti je skladba. Komponuje především scénickou hudbu pro film, divadlo a televizi. V roce 2003 byl nominován na filmovou cenu Český lev v kategorii Nejlepší hudba.

Pod názvem Beladona Quartet se skrývá skvělá formace čtyř mladých dam prezentující rafinovaná aranžmá známých hudebních děl. Všechny hráčky jsou absolventkami JAMU v Brně, vedoucí souboru, violoncellistka Pavla Jahodová pak rovněž Vysoké hudební školy v německém Výmaru a na profesionální brněnské hudební scéně je můžete slyšet v orchestrech Filharmonie Brno a Městského divadla Brno. Kvarteto má od svého založení v roce 2002 na svém kontě řadu vystoupení u nás i v zahraničí a je vyhledávaným hostem firemních reprezentativních akcí. Od roku 2013 spolupracuje kvarteto také s legendárním multiinstrumentalistou Jiřím Stivínem. Repertoár kvarteta obsahuje téměř 300 skladeb a řadí tak soubor k nejflexibilnějším českým smyčcovým tělesům.

Vstupné: 250/200 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změna programu vyhrazena.

 

Předplatné: 

zlevněná přenosná abonentka pro 1 osobu 400 Kč (děti do 15 let, studenti do 26 let, doprovodná osoba k ZTP/P),
zlevněná nepřenosná abonentka pro 1 osobu 400 Kč (ZTP, ZTP/P),
přenosná abonentka pro 1 osobu 800 Kč, pro dvě osoby 1400 Kč

!!! POZOR AKCE !!! Při zakoupení abonentky na závěrečném koncertě Kruhu přátel hudby
17. 5. 2016 v Besedním domě cena pro jednotlivce 700 Kč, pro dvojice 1200 Kč

Slevy:

50 % ze vstupného na jednotlivé koncerty pro ZTP, ZTP/P, doprovodnou osobu k ZTP/P,
žáky ZŠ a ZUŠ Nádražní ve Vyškově, ZUŠ Ivanovice na Hané, ZUŠ Bučovice
Klub důchodců při Městském úřadě.

Předprodej vstupenek a abonentek:

Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí č. 1, 682 01 Vyškov
tel.: 517 301 312, e-mail: infocentrum@meuvyskov.cz, rezervace on-line: vstupenky.vyskov-mesto.cz, www.hudbavyskov.cz

Dramaturgie a marketing:

umělecká agentura GLOBART s.r.o., MgA. Jiří Jahoda, mobil: 603 840 013, e-mail: info@globart.cz, www.globart.cz

Mediální partneři:

Region, Český rozhlas Brno, Vyškovský zpravodaj, Proglas

Nad rámec programu krátce vystoupí před některými koncerty talentovaní žáci ZUŠ. Těmito produkcemi v souvislosti s koncerty špičkových umělců podporujeme unikátní vzdělávací systém našeho hudebního školství.

Poděkování: ZUŠ Vyškov, ZUŠ Ivanovice na Hané, ZUŠ Bučovice

www.hudbavyskov.cz