≡ Menu

Kruh přátel hudby vyškov 2017-2018

Čtvrtek 5. 10. 2017 v 19 h, Besední dům

Zahajovací koncert
Světový tenorista Štefan Margita

hostem Moravské klavírní trio

Věhlasný tenorista Štefan Margita za doprovodu renomovaného tria v unikátním koncertě zazpívá písně a árie světového repertoáru.

Svým horkokrevným tenorem rozezvučel Štefan Margita opery v San Francisku, v Miláně i Paříži. V roce 2008 oblékl šat hlavní role v opusu Leoše Janáčka Z mrtvého domu, který uvedla Metropolitní opera v americkém New Yorku. Hlasité ovace naplněných sálů nasává Štefan Margita po celém světě. Vystudoval Košickou konzervatoř, v roce 1981 se stal členem souboru Zpěvohry divadla v Prešově, odkud přešel na Operní scénu v Košicích (1983–1986). V roce 1986 zvítězil na Pražském jaru a v srpnu téhož roku získal angažmá v opeře Národního divadla v Praze. V této době (1987–1991) byl současně sólistou Vídeňské Volksoper. V roce 1992 pak přešel do stálého angažmá ve Státní opeře Praha (1992–1994). Od roku 1998 působí jako svobodný umělec světového renomé a je opakovaně zván k hostování do Chicaga či Metropolitní opery v New Yorku.

Vstupné: 490 Kč
Předprodej vstupenek zahájen 22. 5. 2017

-----------------------------------------------------------------------------
Úterý 7. 11. 2017 v 19 h, Besední dům

Kytarový virtuóz Roman Smělík

Skvělý kytarista nabídne posluchačům pestrý program plný latinskoamerických a španělských rytmů s přesahem do hudební oblasti soft jazz, soft funky. Zazní skladatelé Granados, Albeniz, Yiruma a nebude chybět ani autorská tvorba.

Roman Smělík je absolventem Konzervatoře Brno a Mozarteum University v Salzburgu. Převážnou část studia absolvoval na pobočce Mozartea v Innsbrucku, kde jej umělecky vedla světově uznávaná koncertní kytaristka a pedagožka María Isabel Siewers z Argentiny. Své znalosti a zkušenosti uplatnil jako soukromý učitel v mnoha tyrolských domácnostech, následovaly posty učitele na Dívčím gymnáziu řádu Uršulinek v Innsbrucku a na Reálném gymnáziu v Landecku, až jej kytara nakonec dovedla do malebného alpského městečka Reutte in Tirol, kde strávil patnáct velmi plodných a podnětných let a prosadil se jako pedagog, koncertní kytarista i malíř obrazů.  Po návratu do České republiky pokračuje v pedagogické činnosti, koncertuje, maluje a vystavuje obrazy.

Vstupné: 160/140 Kč

------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 16. 1. 2018 v 19 h, Besední dům

Novoroční koncert s přípitkem starosty
Moravské klavírní trio a hosté

Jiří Jahoda – housle, Jana Ryšánková – klavír,
Miroslav Zicha – violoncello, operní sólisté v jednání

Renomované klavírní trio ve spolupráci s operními sólisty představí svátečně laděný program zaměřený také na slavné árie a dueta z oper a operet světového repertoáru. Koncert jistě potěší všechny generace diváků, kteří se chtějí první dny v novém roce se sklenkou v ruce pobavit při vtipných hereckých výstupech pěveckých hostů a poslechnout si řadu krásných melodií.

Moravské klavírní trio s e objevuje na naší koncertní s céně od roku 1997, kdy vzniklo z iniciativy členů Státní filharmonie Brno. Za dobu své existence ansámbl absolvoval stovky koncertů v ČR i v zahraničí a je pravidelným hostem nejrůznějších hudebních festivalů. Kromě stěžejních skladeb triového repertoáru se soubor věnuje i interpretaci současné tvorby žijících autorů, společným projektům s jinými instrumentalisty a nahrál několik nahrávek pro Český rozhlas. Nepřehlédnutelnou činností souboru je též spolupráce s operními sólisty všech hlasových kategorií, pro něž vznikla z pera violoncellisty nápaditá aranžmá téměř kompletního koncertně prováděného světového operního a operetního repertoáru. Soubor tvoří již vyzrálé umělecké osobnosti, díky čemuž dospěl k charakteristickému hudebnímu projevu – dokonalé souhře a nezaměnitelnému expresívnímu výrazu, což je vysoce hodnoceno nejen odbornou kritikou, ale setkává se i s živým ohlasem široké hudební veřejnosti.

Vstupné: 250/200 Kč

------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 27. 2. 2018 v 19 h, Besední dům

HUDBA V MYŠLENKÁCH MASARYKOVÝCH
JITKA BAŠTOVÁ - AKORDEON, JINDŘICH MACEK - LOUTNA

V pořadu zazní skladby českých a slovenských autorů od 19. století až po současnost. Vybraná hudba plynule navazuje a pojí množství citátů i významných životních momentů T. G. Masaryka, „Prezidenta Osvoboditele“, který je i dnes symbolem ideálů svobody a demokracie, souladu slov a činů.

Jindřich Macek je historicky prvním absolventem oboru loutna na Akademii staré hudby při Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Koncertuje jako sólista i jako loutnista rozmanitých komorních seskupení. Zúčastnil se mistrovských kurzů na kytarovém festivalu Mikulov, ve Valticích a Slovinsku. Jeho hru mohlo ocenit italské, německé, švýcarské, finské, slovenské, maďarské, polské, slovinské, chorvatské, lucemburské, holandské a americké publikum. Vystupuje na hudebních festivalech v ČR i v zahraničí. Jitka Baštová je absolventkou Vysoké školy múzických umění v Bratislavě a výměnného programu na Sibeliově akademii v Helsinkách. Mezi nejcennější úspěchy se řadí 3. místo na Mezinárodní soutěži v Dunajské Stredě. Na Soutěžní přehlídce konzervatoří v roce 2007 obsadila 3. místo a v témže roce se účastnila i Mezinárodní soutěže na Slovensku. V současné době vyučuje na ZUŠ v Havlíčkově Brodě, kde v roce 2008 založila akordeonovou třídu na pobočce v Přibyslavi. Vystupuje sólově, ale i v komorních seskupeních. Rozmanitý sólový repertoár tvoří originální koncertní kompozice pro akordeon i díla autorů starších epoch.

Vstupné: 160/140 Kč

-------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 22. 3. 2018 v 19 h, Besední dům

Smetanovo trio
Jitka Čechová – klavír, Jiří Vodička – housle
Jan Páleníček – violoncello

Jeden z nejprestižnějších českých komorních souborů složený z vynikajících sólistů s tradicí sahající až do roku 1934 představí oblíbené skladby klasického triového repertoáru.

Smetanovo trio založené v roce 1934 legendárním českým klavíristou Josefem Páleníčkem patří k nejprestižnějším českým souborům současnosti. Současní členové ve své interpretaci navazují na ideál, který vytvořili jeho předchůdci, ale i další významné sólistické osobnosti interpretačního umění 20. století, které se setkávaly na poli komorní hudby (Oistrach, Rostropovič, Richter; Stern, Rose, Istomin). I dnešní členové Smetanova tria – všichni tři významní čeští sólisté – dokazují, že základním předpokladem úspěchu každého kvalitního tria je dokonalá sólistická vybavenost hráčů. Na žádost pořadatelů čas od času kombinují svá triová vystoupení se sólovými skladbami tak, jak to odpovídá původní slavné tradici této komorní formace. Cesta Smetanova tria je v poslední době lemována mimořádnými úspěchy. Je pravidelným hostem významných pódií doma (Pražské jaro, Janáčkův máj, Moravský podzim, Concentus moraviae, Malostranské komorní slavnosti) a v zahraničí (Francie, Německo, Švýcarsko, Velká Británie, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko, Japonsko, Brazílie, USA, Egypt). Spolupracuje s předními dirigenty – Jiří Bělohlávek, Libor Pešek, John Axelrod, Michael Boder, Tomáš Hanus nebo Stanislav Vavřínek – a s domácími i zahraničními orchestry, z nichž jmenujme například Bamberger Symphoniker, Orchestra della Svizzera italiana Lugano, Orchestre National des Pays de la Loire, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, Pražská komorní filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice nebo Moravská filharmonie Olomouc. Smetanovo trio realizovalo celou řadu nahrávek u domácích a zahraničních společností, od roku 2000 pravidelně nahrává pro firmu Supraphon.

Vstupné: 160/140 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 24. 4. 2018 v 19 h, Besední dům

Klavírní recitál Pavla Zemena

Laureát mnoha klavírních soutěží provede mimo jiné díla zásadních autorů klavírní literatury, jako jsou Johannes Brahms, Sergej Rachmaninov či Alexandr Skrjabin.

Pavel Zemen začal hrát již v 5 letech. Prvních úspěchů dosáhl v soutěžích ZUŠ, Prague Junior Note a Mezinarodowy festival mlodych pianistów Glubczyce. Od roku 2008 studoval na Konzervatoři České Budějovice, kterou ukončil absolutoriem ve dvou oborech – klavír u MgA. Marie Šimkové Kotrčové a klarinet u Mgr. Zdeňka Zavičáka. Během studia se zúčastnil několika mistrovských kurzů a zaznamenal úspěchy na soutěžích – 1. cena a titul absolutního vítěze mezinárodní soutěže Pro Bohemia, 1. cena Soutěže Nadace Bohuslava Martinů, v níž obdržel i cenu Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro – koncertní vystoupení na festivalu Pražské jaro 2013. V roce 2014 byl přijat na JAMU v Brně v oboru klavír u prof. Aleny Vlasákové a klarinet u prof. Víta Spilky a prof. Milana Poláka. I zde dosáhl výrazných úspěchů – 1. cena v mezinárodní soutěži „Notes in Harmony“ v italské Bettoně, 1. cena v kategorii D a titul absolutního vítěze v mezinárodní soutěži „Young Academy Award” v Římě a 4. místo a diplom finalisty mezinárodní soutěže „Euregio Piano Award“ v německém Geilenkirchenu. V roce 2016 získal 1. cenu v kategorii E v mezinárodní soutěži „Young Academy Award“ v Římě a rovněž titul finalisty soutěže „Mauro Paolo Monopoli Prize“ v italské Barlettě.

Vstupné: 160/140 Kč

------------------------------------------------------------------------------------
Čtvrtek 17. 5. 2018 v 19 h, Besední dům

Opera Divas
Andrea Kalivodová – Tereza Mátlová – Pavlína Senić
Ladislava Vondráčková – klavír

Jedinečný trojhlas předních operních pěvkyň, které jsou spojeny se scénami Národního divadla a Státní opery, představí publiku svůj hlasový obor prostřednictvím známých muzikálových a operetních melodií.

Opera Divas je prvním dámským operním triem v Čechách!!! Doménou Opery Divas je široký výběr repertoáru nejen z klasické hudby. Společné skladby si nechávají „šít přímo na tělo“ a na objednávku, aby každá mohla mít prostor pro specifiku a přednost svého témbru. Exkluzivní pěvecké dámské trio Opera Divas vzniklo v roce 2015, vlastně pro radost kývly na účinkování při společných vánočních koncertech, které měly velmi kladnou odezvu diváků a kritiky. Proto se také rozhodly ve své spolupráci nadále pokračovat. Umělkyně zpívají společně za klavírního doprovodu a vystoupení prokládají svými sólovými skladbami. Posluchači se tak mohou těšit na Cohenovo Hallelujah, O sole mio, Funiculi Funicula, úryvky z operety Hraběnka Marica, Čardášová princezna, Netopýr nebo z muzikálu Cats, Fantom Opery, West Side Story, My Fair Lady a mnoho dalšího.

Vstupné: 250/200 Kč

---------------------------------------------------------------------------------

Změna programu vyhrazena.

 

PŘEDPLATNÉ:

zlevněná přenosná abonentka pro 1 osobu 500 Kč
(děti do 15 let, studenti do 26 let, doprovodná osoba k ZTP/P),
zlevněná nepřenosná abonentka pro 1 osobu 500 Kč (ZTP, ZTP/P),
přenosná abonentka pro 1 osobu 900 Kč, pro dvě osoby 1 600 Kč

!!! POZOR AKCE !!! Při zakoupení abonentky na závěrečném koncertě Kruhu přátel hudby
16. 5. 2017 v Besedním domě cena pro jednotlivce 800 Kč, pro dvojice 1400 Kč

Slevy:
50 % ze vstupného na jednotlivé koncerty pro ZTP, ZTP/P, doprovodnou osobu k ZTP/P, žáky ZŠ a ZUŠ Nádražní ve Vyškově,
Klub důchodců při Městském úřadě.

Předprodej vstupenek a abonentek:
Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí č. 1, 682 01 Vyškov, tel. 517 301 312, e-mail: infocentrum@meuvyskov.cz
rezervace on-line: www.mksvyskov.cz, www.hudbavyskov.cz

Dramaturgie a marketing:
Umělecká agentura GLOBART s.r.o., MgA. Jiří Jahoda, mobil: 603 840 013, e-mail: info@globart.cz, www.globart.cz

Mediální partneři:
Nad rámec programu krátce vystoupí před některými koncerty talentovaní žáci ZUŠ. Těmito produkcemi v souvislosti s koncerty špičkových umělců podporujeme unikátní vzdělávací systém našeho hudebního školství.

Poděkování:
ZUŠ Vyškov, ZUŠ Ivanovice na Hané, ZUŠ Bučovice