≡ Menu
Úvodní strana » Projekty » Aktuální projekty » Moravské kvarteto a Sedm posledních slov Vykupitelových

Moravské kvarteto & Sedm posledních slov Vykupitelových

Joseph Haydn – Sedm posledních slov Vykupitelových

Duchovní dílo Sedm posledních slov vykupitelových vzniklo na zakázku pro kanovníky ze španělského města Cádiz. Jejich přání znamenalo vytvořit sedm pomalých meditativních vět které by představovaly každou z posledních sedmi vět Ježíše Krista. Biskup měl vstoupit do kazatelny, přečíst slovo, vyložit jeho význam, pak pokleknout před oltář k modlitbě a v tomto okamžiku se měla rozeznít hudba. Joseph Haydn dokončil dílo v roce 1785 a onačil jej podtitulem „7 sonát s úvodem a zemětřesením na konci“.  
Historie Moravského kvarteta se začala psát v Brně roku 1923, kdy František Kudláček, Josef Jedlička, Josef Trkan a Josef Křenek založili soubor, který více než 30 let věnoval vedle klasické kvartetní literatury soustavnou péči soudobé moravské tvorbě. Výsledkem tohoto snažení byla přímá spoluúčast při vzniku obou smyčcových kvartetů Leoše Janáčka. V roce 1986 začal postupný nástup již třetí generace Moravského kvarteta. Přes všechny generační výměny soubor neustále udržuje a rozvíjí ideu sloužit vedle klasické literatury hudbě soudobé a stále aktivně spolupracuje nejen s brněnskými žijícími skladateli.
 
 
Mluveného slova se může ujmout duchovní otec nebo je možné  jej svěřit některému z oblíbených herců-recitátorů. V minulosti soubor spolupracoval např. s Ladislavem Lakomým.