≡ Menu

Hradišťan s Jiřím Pavlicou


Cimbálová muzika Hradišťan patří k nejstarším a nejznámějším moravským cimbálovým kapelám. Vznikla společně s tanečním souborem v roce 1950 v Uherském Hradišti. Od té doby prošla Hradišťanem řada generací hudebníků, zpěváků a tanečníků, kteří pracovali pod dlouholetým vedením Jaroslava Václava Staňka. Ten svými tvůrčími pokusy posunul tehdejší chápání prezentace folklóru od volného předvádění hudebních a tanečních čísel směrem k propracovanějším kompozicím, které již snesly měřítka umělecké práce.
Od roku 1978 je primášem a uměleckým vedoucím Hradišťanu Jiří Pavlica, který tvůrčí práci s folklórem ještě více prohloubil. Pod jeho vedením se začal soubor postupně transformovat. Dnes je Hradišťan ojedinělým hudebním tělesem s nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem. Dramaturgie nečerpá jen z regionálních souvislostí, ale všímá si lidového umění v jeho širším geografickém a historickém kontextu. Vzrostly také interpretační nároky na členy souboru. Vedle samostatné soustavné tvorby muziky vznikaly i hudebně-taneční tematické projekty (Byla vojna u Slavkova, Zbojné písně moravské…). Postupně se začala významně prosazovat autorská tvorba, která zcela převládá v posledních hudebně tanečních projektech (O Slunovratu, O Člověku…), na nichž Jiří Pavlica spolupracoval s choreografkou a vedoucí taneční složky Ladislavou Košíkovou.  Zde se také nejvýrazněji projevuje odklon od tradičního folklórního pojetí a přechod k volnějšímu scénickému ztvárnění. Folklór se stává inspiračním zdrojem, přičemž jeho filosofická podstata zůstává zachována.
Způsob práce, dramaturgie a umělecká úroveň řadí Hradišťan k ojedinělým tělesům  nejen ve svém regionu. Je častým hostem TV pořadů, domácích i zahraničních festivalů tradiční, alternativní, ale i vážné hudby, kde získal řadu ocenění. Častá je i spolupráce s rozhlasem a filmem. Cimbálová muzika Hradišťan natočila více než 20 stěžejních zvukových nosičů a  na mnoha dalších spolupracovala.

 

Hradistan-na-plakat.jpg