≡ Menu

Smíšený sbor Chor St. Georg (Hamburg)

Chor St. Georg -  provádí už mnoho let oratoria a mše s velkým obsazením v hamburském chrámu sv. Georga, jednom z centrálních kostelů hansovního města. Mezi repertoárová díla patří Paul a Eliáš od Mendelssohna-Bartholdyho, Verdiho Requiem, Beethovenova Missa solemnis, Německé requiem od Brahmse a Haydnovo Stvoření. Sbor sv. Georga tvoří vlastně členové dvou sborů: Mladí zpěváci od sv. Georga a Hugo Distler-Chor. Oba sbory jsou vedeny sbormistrem Ingo Müllerem. Hugo Distler-Chor již hostoval v Brně na své koncertní cestě v roce 2002, kde uvedl Pucciniho mši Messa di gloria. Již tehdy vznikla myšlenka provést Rossiniho mši Petite Messe Solennelle v nádherném sále Besedního domu.
 
Ingo Müller -  se narodil v roce 1954 v Hamburku a vystudoval chrámovou hudbu na tamější vysoké škole. V roce 1977 začala jeho činnost sbormistra a chrámového hudebníka, nejprve v barokním kostele St. Nikolai v Hamburku-Moorfleetu, kde si získal uznání uvedením Bachova Vánočního oratoria a Händlova Mesiáše na historické nástroje. Od roku 1988 působí v chrámu sv. Georga v srdci Hamburku. Jeho hlavním zájmem je provádění děl na dobové nástroje, ale také romantické mše a oratoria. K dílům, která již v minulosti nastudoval, patří např. Monteverdi (mše, madrigaly), Palestrina (Missa brevis, Missa papae marcelli), Bach (Vánoční oratorium, moteta), Händel (Acis a Galatea, Mesiáš), Haydn (Stvoření), Mozart (Requiem), Beethoven (Missa solemnis), Rossini (Petite Messe solennelle), Schubert (Mše Es dur), Mendelssohn-Bartholdy (Paulu, Eliáš), Brahms (Německé requiem), Verdi (Messa da Requiem), Orff (Carmina burana), Hugo Distler (Tanec mrtvých, Vánoční povídka, moteta).