≡ Menu
Úvodní strana » Umělci » Duo klavírních improvizátorů

 

Souboj klavírních improvizátorů 
od baroka až po současnost 

(Zdeněk Král a Tomáš Ibrmajer nebo Martin Jakubíček - klavír)

Dva šarmantní a pohotoví pianisté se již nemohou dočkat Vašich hudebních přání, které vtipnou formou přímo na pódiu po chvilce přípravy zpracují do neuvěřitelných improvizačních kreací. Každý má svůj jedinečný styl a společně Vás dostanou do varu.

Duo improvizátorů 7 – kopie.jpg

Pro Tomáše Ibrmajera patřila už od začátku jeho hudební dráhy improvizace na klávesové hudební nástroje k základním hudebním dovednostem. Již od mládí se projevoval jako nadaný a pohotový hráč na klavír a později i na varhany. Na oba tyto nástroje si postupně vypracoval specifický improvizační styl, za-ložený převážně na klasických formách období baroka, klasicismu a romantismu, nejsou mu však cizí ani non-artificiální výstupy jazzové či rockové. K jeho oblíbeným koncertním číslům patří hra bez přípravy na zadaná hudební témata z publika. Zdeněk Král studoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze, obor klavír, je absolventem JAMU v Brně, obor kompozice a teorie hudební tvorby. V současnosti koncertuje doma i v zahraničí, spolu-pracuje s nahrávacími společnostmi a jeho umění reprezentuje bohatá diskografie. Zdeněk Král patří k naší improvizátorské špičce.

 

MgA. Tomáš Ibrmajer, Ph.D. - dirigent, varhaník, klavírista, improvizátor vystudoval obor dirigování na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u doc. Josefa Pančíka, prof. Lubomíra Mátla a doc. Jana Zbavitele a na rakouské Universität für Musik und darstellende Kunst v Grazu u prof. Johannese Prinze, Franze Jochuma a Luca Pfaffa. Soukromě studoval hru na klavír, varhany, kompozici a improvizaci. V roce 2005 získal na JAMU také doktorský titul v postgraduálním studiu se zaměřením na interpretaci tvorby T. L. de Victoria. Od roku 2003 vyučuje na JAMU Brno na katedře kompozice a dirigování. Externě vyučoval i na Filosofické fakultě Masarykovy university v Brně. Je držitelem několika cen ze soutěží ve varhanní improvizaci a interpretaci a také dvou prvních cen z mezinárodní kompoziční soutěže v Gentu. Kromě České republiky koncertoval v mnoha evropských zemích (mj. Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko, Rakousko, Španělsko, Francie, Velká Británie, Litva). Jako umělecký vedoucí sborových těles je držitelem mnoha ocenění na českých i mezinárodních sborových festivalech. Od roku 2004 je vedoucím dirigentem a lektorem Bělotínského týdne zpěvu v Hranicích na Moravě. Jako dirigent se profiloval u několika moravských sborů a orchestrů, v současné době řídí APS Moravan, Brněnský komorní sbor a Chrámový sbor při kostele sv. Jakuba v Brně. Pracuje v Národním divadle v Brně jako korepetitor a asistent dirigenta.

 

MgA. Zdeněk Král, Ph.D., skladatel a klavírista, se narodil 22. února 1971 v České Lípě (někdy chybně uváděn Nový Bor, kde žil). Vystudoval Konzervatoř Teplice v Čechách, obor kontrabas (1986-91), krátce studoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze obor klavír (1991-92). V letech 1993-98 studoval Hudební fakultu JAMU v Brně, obor kompozice u prof. L. Faltuse (písemná práce Nové tvůrčí přístupy k hudbě v subjekt-objektovém postmoderním světě a absolventská skladba Baron na stromě pro velký orchestr) a následně Teorii hudební tvorby (2000-03).
Králův hudební záběr sahá od písní ve stylu folk&country, hudby jazzové, rockové, fussion, scénické, elektroakustické, čistě písňové až po hudbu vážnou. Nebrání se také mezižánrovým přesahům (např. od roku 1997 spolupracuje s bangladéšským zpěvákem Mohsinem Mortabou). Mimo to vystupuje jako klavírní improvizátor. Jeho improvizace se pohybují na hranici jazzu, rocku i romantizující klasiky. Klavír studoval u doc. D. Velebové a improvizaci u doc. A. Linky. V letech 1997 a 1998 se zúčastnil kompozičních kurzů v Českém Krumlově (mj. pod vedením Sofie Gubajduliny a Luise de Pabla) a v Trstěnicích. Je zakládajícím členem sdružení skladatelů Bezmocná hrstka (1993).
V roce 1997 získal 1. cenu skladatelské soutěže Generace, v roce 1999 cenu třetí. V roce 1998 získal tzv. Trstěnickou cenu za kompozici Shamanyka pro bicí nástroje. V roce 1998 byla jeho skladba Bariéry prezentována na přehlídce Tribuna mladých skladatelů v Paříži.
Skladby Zdeňka Krále byly provedeny kromě České republiky také ve Francii, Kanadě, Holandsku, Turecku, Rakousku, Portugalsku, Austrálii a Estonsku.
Vystupuje s vlastní akustickou jazz-rockovou skupinou KK Band a též v seskupení Minach, které hraje šansony a divadelní písně. Koncertně vystupoval po celé ČR (např. festival na Pražském hradě Struny podzimu), dále též v Belgii, Německu, Rusku, Rakousku a Turecku. 

Martin Jakubíček je absolvent Konzervatoř Brno (cembalo, skladba) a JAMU, kde se výrazně zabýval improvizací. Kromě sólové činnosti (cembalo, varhany, kladívkový klavír) působí jako umělecký vedoucí renomovaných komorních seskupení, spolupracuje s našimi i zahraničními komorními orchestry a četnými sbory. Pravidelně vystupuje v řadě evropských zemí, spolupracuje s Českým rozhlasem a televizí, interpretačně se podílí na nahrávkách mnoha desítek CD, působí jako varhaník v brněnských kostelích. Neméně důležitá je také jeho činnost skladatelská a aranžérská. Zasahuje oblast hudby klasické, lidové, folkové, rockové.
 

Videoukázka:

 

Fotogalerie: