≡ Menu
Úvodní strana » Umělci » Moravské kvarteto

Moravské kvarteto

Historie Moravského kvarteta se začala psát v Brně roku 1923, kdy František Kudláček, Josef Jedlička, Josef Trkan a Josef Křenek založili soubor, který více než 30 let věnoval vedle klasické kvartetní literatury soustavnou péči soudobé moravské tvorbě. Vyvrcholením tohoto snažení byla přímá spoluúčast při vzniku obou smyčcových kvartetů Leoše Janáčka.

Po třiceti letech (v roce 1953) se na brněnské konzervatoři pod vedením prof. Františka Kudláčka zformovalo ústavní kvarteto posluchačů smyčcového oddělení, které brzy rozvinulo úspěšnou koncertní činnost. Po malých změnách se na konci roku 1963 ustálilo obsazení souboru (Rudolf Šťastný, Ludvík Borýsek, Dr. Jiří Beneš a Bedřich Havlík) a o dva roky později převzal z rukou prof. Kudláčka zavazující název Moravské kvarteto.

V srpnu téhož roku zvítězilo toto sdružení v mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Benátkách o Cenu Italského kvarteta ("PREMIO QUARTETTO ITALIANO 1965"). Plodná spolupráce s těmito italskými kolegy znamenala výrazný přínos v umělecké a interpretační orientaci mladých hráčů Moravského kvarteta, jež se dále rozvíjela soustavným tvůrčím kontaktem se členy kvarteta Janáčkova. Intenzívní cílevědomá činnost a umělecký vzestup souboru vedly k jeho profesionalizaci při Státní filharmonii Brno (1969).

Přes všechny generační výměny soubor neustále udržuje a rozvíjí ideu sloužit vedle klasické literatury hudbě soudobé a stále aktivně spolupracuje nejen s brněnskými žijícími skladateli.


Ceny a veřejná uznání:

Cena Italského kvarteta (1965)
Čestné uznání ministra kultury ČSR (1975)
Janáčkova medaile (1978)
Cena ČSČKU (1979)
Cena 5. mezinárodního festivalu soudobé hudby v Neapoli (1988) "Premio 900 musicale europeo"


Zahraniční zájezdy:

Belgie, Bulharsko, Francie, Irsko, Itálie, Japonsko, Jugoslávie, Maďarsko, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Rusko, SRN, Španělsko, Švédsko, Velká Británie


Projekty Moravského kvarteta:

{"ln":"1","id":"193","link":"umelci/moravske-kvarteto/opera-opereta-balet","name":"Opera, opereta, balet","target":"","content":"Opera, opereta, balet & Ze zápisníku koncertního mistra Janáčkovy opery","type":"object"}
J. Haydn: Sedm posledních slov vykupitelových s hercem-recitátorem

Článek o historii kvarteta - Hudební rozhledy