≡ Menu

MKS Letovice ve spolupráci s uměleckou agenturou GLOBART s.r.o. uvádí

Kruh přátel hudby Letovice

Koncertní sezóna 2013-2014

 

Středa 2. 10. 2013 v 18:30 h, sál MKS Letovice

Zahajovací koncert Jiří Stivín & Sám se svým stínem

Jiří Stivín plakát.jpg.pngJiří Stivín je významný český jazzový hudebník, multiinstrumentalista a skladatel, původním povoláním filmař (kameraman). Studoval kameru na FAMU, ale po absolutoriu se věnoval výhradně hudbě. Jeho hudební projev charakterizuje nespoutanost, improvizace, časté přecházení mezi jednotlivými hudebními styly. Vystupoval v rockové kapele Sputnici, byl členem činoherního souboru hudebního divadla v Karlíně. Spolu s Martinem Kratochvílem založil v šedesátých letech soubor Jazz Q. V rámci ročního pobytu v Londýně studoval Královskou hudební akademii. Po návratu do Československa založil soubor Stivín & Co. Jazz Systém. V letech 1970 – 73 účinkoval jako člen, sólista a nakonec i dirigent činoherního orchestru Národního divadla v Praze. Později utvořil s Rudolfem Daškem uskupení System Tandem, které se setkalo s velkým úspěchem jak u posluchačů, tak u odborné veřejnosti na mnoha předních evropských jazzových festivalech. V osmdesátých letech působil především jako sólista účastnící se mnoha vlastních i cizích hudebních projektů. Jeho dvojalbum Výlety bylo v roce 1981 zařazeno mezi nejpozoruhodnější evropské jazzové projekty roku. Od osmdesátých let se především se souborem Collegium Quodlibet hojně věnuje provozování skladeb klasické hudby, v níž se specializuje na období renesance a baroka. S Milanem Munclingerem a členy souboru Ars rediviva také často vystupoval v proslulých Hovorech s flétnou a posluchači, které později moderoval sám. Od poloviny osmdesátých let také pedagogicky působil na Pražské konzervatoři, kde vyučoval hru na zobcovou flétnu. Věnuje se tvorbě hudby pro film a divadlo. Pravidelně na konci listopadu organizuje koncert k poctě sv. Cecilie v Dvořákově síni pražského Rudolfina, kde vedle tradičních barokních skladatelů dává prostor improvozaci s nečekanými hudebními i vizuelními vstupy. V poslední době se věnuje také dokumentární filmové tvorbě a fotografii. Dne 28. 10. 2007 mu prezident ČR Václav Klaus udělil Státní vyznamenání Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.

Videoukázky:

Středa 13. 11. 2013 v 18:30 h, sál MKS Letovice

Duo Ardašev

(Igor a Renata Ardaševovi - čtyřruční klavír)

Duoardasev malá.jpgPod názvem Duo Ardašev se skrývá klavírní duo dvou skvělých brněnských klavíristů, Renaty a Igora Ardaševových. Jejich bohatý repertoár jak pro čtyřruční klavír, tak pro dva klavíry mohli obdivovat posluchači mnoha tuzemských i zahraničních festivalů. 
Igor Ardašev reprezentuje už dlouho české pianistické umění na mezinárodním fóru. Jeho talent byl formován zprvu otcem, později na konzervatoři i na JAMU Inessou Janíčkovou, v mistrovských kurzech Paulem Badurou-Skodou v Rakousku a Rudolfem Serkinem v USA. Kromě úspěchů v dětských soutěžích se Ardašev v osmdesátých a devadesátých letech minulého století stal laureátem Čajkovského soutěže v Moskvě, soutěže Pražského jara, soutěže královny Alžběty v Bruselu (zde získal též cenu belgického rozhlasu a televize) a soutěže Marguerite Long-Jacques Thibaud v Paříži. Roku 1990 obdržel 1. cenu v soutěži Marie Callasové v Aténách. Interpretační úroveň dovoluje virtuózně disponovanému a filozoficky orientovanému pianistovi pořádat samostatné recitály, hrát čtyřručně i na dva klavíry s manželkou Renatou a spolupracovat s komorními soubory a vynikajícími světovými orchestry a dirigenty (Česká filharmonie, Pražská komorní filharmonie, Královská liverpoolská filharmonie, BBC Londýn). Je zván na renomované evropské hudební festivaly (Schleswig-Holstein, Jodoigne v Belgii, Hannover, Neapol, Pražské jaro apod.). Z jeho nahrávek připomínáme Čajkovského koncert b moll, Janáčkovu Žárlivost s Rudolfem Firkušným, Dvořákovy Slovanské tance a klavírní verzi Smetanovy Mé vlasti s manželkou Renatou, kompozice Lisztovy, Martinů, Ježkovy, Prokofjeva, Musorgského a Beethovenovy. 
Renata Ardaševová má na svém kontě řadu CD, rozhlasových a televizních nahrávek, spolupracuje aktivně s předními domácími i zahraničními umělci, účastní se prestižních projektů, jakými jsou např. festival Concentus Moraviae nebo České sny. Kritika oceňuje především její vnitřní náboj a emotivní ztvárnění hudebního obrazu jakož i zvukové kvality a smysl pro formu a výstavbu interpretovaných skladeb. Po absolutoriu konzervatoře v Ostravě u prof. Marty Toaderové a prof. Milana Báchorka v oboru skladba pokračovala ve studiu na Jamu v Brně ve třídě prof. Marty Toaderové a prof. Inessy Janíčkové. Cenné zkušenosti sbírala rovněž v mnoha mezinárodních mistrovských interpretačních kurzech pod vedením světových pedagogů ( prof. Rudolf Kehrer, prof. Vera Gornostaeva, prof. Lev Naumov). Ve stejné době začala s intenzivní koncertní činností jak sólové, tak komorní, prezentovala vlastní skladby a improvizace a v letech 1984 - 1994 získala řadu ocenění v národních i mezinárodních soutěžích. Po úspěšných studiích se Renata Ardaševová stala vyhledávanou sólistkou i komorní hráčkou, kterou slyšela světová pódia v Německu, Rakousku, Velké Británii, Švýcarsku, Turecku, Lucembursku, Holandsku, Polsku, Lotyšsku a dalších zemích. Jedinečné je i její klavírní spojení s neméně úspěšným manželem Igorem Ardaševem, se kterým pod uměleckým názvem duo Ardašev zahájila společnou koncertní činnost - hru na čtyři ruce a na dva klavíry. Podnětem se stala nabídka firmy Supraphon k nahrávce kompletního čtyřručního díla A. Dvořáka. Kromě jeho Slovanských tanců, Legend a cyklu Ze Šumavy natočil i pro firmu Supraphon originální čtyřruční verzi cyklu Má vlast Bedřicha Smetany. Rovněž realizovala řadu rozhlasových i CD nahrávek s významnými domácími sólisty. Z významných koncertních aktivit z poslední doby jmenujme zejména čtyřruční recitál pro Spolek přátel pražského jara, koncert pro 2 klavíry a orchestr F. Mendelssohna-Bartholdyho v Rudolfinu za doprovodu Pražské komorní filharmonie pod vedením Caspara Zehndera, koncertní turné s houslistkou Ivanou Tomáškovou, čtyřruční recitály ve španělské Valencii, turné s orchestrem National des Pays de la Loire ve Franci, mezinárodní hudební festival v makedonském Ochrydu, recitál ve Wiesbadenu (Německo), v rámci festivalu České sny 2007 čtyřruční vystoupení na řeckém ostrově Paxos, Gers (Francie), Sibiu (Rumunsko), Kaunas (Litva), Modra, Galanta (Slovensko) a na dalších domácích i zahraničních pódiích. Kromě své bohaté koncertní činnosti se věnuje i výuce na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

Videoukázky:

 

 

Středa 10. 1. 2014 v 18:30 h, sál MKS Letovice

Novoroční koncert s přípitkem starosty

Moravské klavírní trio a operní hosté

(Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – housle, Miroslav Zicha – violoncello, Marta Reichelová - soprán, Roman Hoza - baryton)

TRIO_V_PLAMENECH.jpg

Moravské klavírní trio ve spolupráci s renomovanými hosty, operními sólisty, představí svátečně laděný program, zaměřený také na slavné árie a dueta z oper a operet světového repertoáru. Koncert jistě potěší všechny generace diváků, kteří se chtějí první dny v novém roce se sklenkou v ruce pobavit při vtipných hereckých výstupech pěveckých hostů a poslechnout si řadu krásných melodií. Moravské klavírní trio se objevuje na naší koncertní scéně od roku 1997, kdy vzniklo z iniciativy členů Státní filharmonie Hned v následujícím roce se soubor úspěšně prezentoval na soutěži v italském Vercelli. V roce 1999 usedl k violoncellovému pultu Miroslav Zicha, pedagog brněnské konzervatoře a odborný asistent katedry strunných nástrojů Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Za dobu své již čtrnáctileté existence ansámbl absolvoval stovky koncertů v ČR i v zahraničí a je pravidelným hostem nejrůznějších hudebních festivalů (České doteky hudby, Pardubické hudební jaro, Festival Janáček a Luhačovice, Mahler Jihlava, Trenčianská Hudobná Jar, Dny české kultury v Burgosu). Kromě stěžejních skladeb triového repertoáru se soubor věnuje i interpretaci současné tvorby žijících autorů, společným projektům s jinými instrumentalisty a nahrál několik nahrávek pro Český rozhlas. Nepřehlédnutelnou činností souboru je též spolupráce tria s operními sólisty všech hlasových kategorií, pro něž vznikla z pera violoncellisty nápaditá aranžmá téměř kompletního koncertně prováděného světového operního a operetního repertoáru. Soubor tvoří již vyzrálé umělecké osobnosti, díky čemuž dospěl k charakteristickému hudebnímu projevu - dokonalé souhře a nezaměnitelnému expresívnímu výrazu, což je vysoce hodnoceno nejen odbornou kritikou, ale setkává se i s živým ohlasem široké hudební veřejnosti.

Více informací: www.moravskeklavirnitrio.cz

Vstupné: 150,-Kč

 


Středa 12. 2. 2014 v 18:30 h, sál MKS Letovice

Clarus Kvartet

Clarus Kvartet.jpg

Clarus kvartet byl založen na podzim roku 2004 studenty Ostravské univerzity z nadšení pro komorní hudbu a začal vystupovat ve složení Lukáš Broda, Marek Smetka, Radmila Kozubíková a Tomáš Plch. Na jaře roku 2007 vystřídal Radmilu Kozubíkovou Daniel Svoboda, taktéž student Ostravské univerzity. Kromě tradičního obsazení čtyř klarinetů, soubor využívá zvukové pestrosti piccolo klarinetu, alt klarinetu a basklarinetu. Na vystoupeních tohoto klarinetového kvarteta zní jak skladby starých mistrů, soudobých autorů, tak i jazzové transkripce.

Vstupné: 120,-Kč

 


Středa 19. 3. 2014 v 18:30 h, sál MKS Letovice

Karel Fleichlinger & Romantické kytary

Fotogal-Lema.jpgKarel Fleischlinger studoval na konzervatoři v Pardubicích a Vysoké hudební škole Franze Liszta ve Výmaru u Prof. Rolanda Zimmera. V roce 1986 získal 1. cenu a titul laureáta Mezinárodní kytarové soutěže v Kutné Hoře v kategorii do 35 let a zvláštní cenu za interpretaci skladby J. S. Bacha. Dále vyhrál 1. cenu v Interpretační soutěži soudobé české hudby. Kromě mnoha koncertů doma i v zahraničí (SRN, Dánsko, Švédsko, Francie, Rakousko, Belgie, Holandsko) vytvořil řadu rozhlasových nahrávek. Jako sólista má za sebou i koncerty s orchestrem (SRN). V roce 1999 natočil první sólové CD, nyní připravuje natáčení druhého sólového CD s hudbou z 19. století. Specializuje se na hudbu XIX. století, kterou interpretuje na kopie romantických kytar od zhotovitele Jana Tuláčka a na původní nástroje z XIX. století. Sólový program doplňuje mluveným slovem - zajímavostmi o kytarách a autorech zlatého věku tohoto nástroje.

Videoukázky:

Vstupné: 120,-Kč

 

Středa 9. 4. 2014 v 18:30 h, sál MKS Letovice

BRASS 6

Vynikající žesťová formace s repertoárem bez hranic!!! Žesťový soubor BRASS 6 byl založen v září 2000 ze zapálení a nadšení pro komorní hudbu šesticí vynikajících mladých interpretů a spolužáků z vysokých hudebních škol a akademií. Tito hráči patří mezi skutečné špičky ve svém oboru a všichni jsou držiteli nejrůznějších ocenění nejen z domácích, ale i mezinárodních soutěží. Zároveň jsou také všichni sólisty významných domácích symfonických orchestrů (Česká filharmonie, Filharmonie Brno, Moravská filharmonie Olomouc, Národní i Městské divadlo v Brně).

Videoukázky:

Vstupné: 150,-Kč

 

 

Středa 14. 5. 2014 v 18:30 h, sál MKS Letovice

Večer s Mozartem

Koncert operních árií a duet W.A. Mozarta, zpěv: Petra Notová - soprán, ND Praha, Martin Hammerle - baryton, Rakousko a Komorní soubor Camerata Brunae - flétna, hoboj, smyčcový kvartet a cembalo

Vstupné: 150,-Kč

 

Změna programu vyhrazena.

 

Ceny předplatného:

děti v doprovodu rodičů a studenti uměleckých škol ZDARMA

přenosná abonentka pro 1 osobu 690,- Kč 

přenosná abonentka pro 2 osoby 1180,- Kč

 

Výhody předplatného:

1) Výběr nejlepších míst v sále a jejich rezervace na všechny koncerty

2) Úspora 310 Kč při koupi abonentky pro 1 osobu

3) Úspora 820 Kč při koupi abonentky pro 2 osoby

4) Zasílání pozvánek a informací k předplatnému e-mailem 
(platí pouze při uvedení e-mailové adresy do přihlášky)

Předprodej vstupenek a abonentek:

MKS Letovice, Nová 71/1, tel. 516 474 422 

nebo před jednotlivými koncerty

 

Dramaturgie a marketing:

umělecká agentura GLOBART s.r.o., MgA. Jiří Jahoda, tel. 548531618, mobil: 603840013, e-mail: info@globart.czwww.globart.cz

 

Nad rámec programu krátce vystoupí před některými koncerty talentovaní žáci ZUŠ Letovice.
Těmito produkcemi v souvislosti s koncerty špičkových umělců podporujeme unikátní vzdělávací systém našeho hudebního školství.