≡ Menu

 

INFORMACE O NOVÉ SEZÓNĚ
SETKÁNÍ ŽÁNRŮ 2020-2021 NAJDETE
ZDE


MČ Brno-Bystrc a umělecká agentura GLOBART s.r.o.
uvádí

Setkání žánrů 2019-2020

Hudební cyklus Setkání žánrů láká k objevování kouzla  hudby nespoutané konvencemi. V podání špičkových umělců projdete množství hudebních stylů a zažijete nová dobrodružství.

www.setkanizanru.cz

 

Středa 9. 10. 2019 v 19 h

Legendární Felix Slováček
Vjačeslav Grochovský (klavír)

Saxofonista Felix Slováček, snad vůbec největší český mistr ve hře na tento nástroj, prodal přes dva miliony alb. Hrál v Orchestru Karla Vlacha a přes patnáct let v kapele Ladislava Štaidla.
V písních doprovázel mj. mnohonásobného Slavíka Karla Gotta. Posléze začal šéfovat vlastnímu big bandu.

felix-slovacek-foto-robert-vano2.jpgFelix Slováček, hudebník, skladatel a dirigent vystudoval klarinet na konzervatoři v Kroměříži a poté na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Po absolutoriu vstoupil do orchestru Karla Vlacha, kde působil v letech 1968 – 1969. Nejvíce ho ale proslavilo angažmá v orchestru Ladislava Štaidla, doprovázejícího Karla Gotta. Zde začal hrát i na saxofon. Hrou na tento nástroj se zviditelnil nejen u nás, ale i v zahraničí. Štaidl mu totiž jako výraznému instrumentalistovi dával prostor k sólovým výstupům během Gottových koncertů. Od 70. let Felix Slováček vydával vlastní sólová alba a vystupoval i v jiných hudebních tělesech. V roce 1983 se stal dirigentem Tanečního a jazzového orchestru Československého rozhlasu. Orchestr se přejmenoval na Big Band Felixe Slováčka. Felix Slováček je jeho ředitelem, dirigentem i sólovým interpretem. Felix Slováček obdržel v roce 2013 od prezidenta republiky medaili Za zásluhy.
 

Vstupné: 300 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 7. 11. 2019 v 19 h

Emeritní koncertní mistr České filharmonie
Miroslav Vilímec (housle), Vladislav Vilímec (klavír)

Přední houslista a bývalý dlouholetý koncertní mistr České filharmonie věnuje svůj recitál
za klavírní spolupráce svého bratra poctě legendárnímu houslovému virtuózovi Janu Kubelíkovi.

Miroslav Vilímec foto malá.jpgMiroslav Vilímec patří mezi naše přední houslisty. Od roku 1992 působí jako koncertní mistr České filharmonie, kromě toho však vyvíjí bohatou sólistickou činnost. Hrál mnohokrát sólově s Českou filharmonií (např. koncerty Paganiniho, Saint-Saënse, Lala, Mozarta atd.), vystupoval též s orchestrem FOK, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a s mnoha dalšími. V současné době je též koncertním mistrem a sólistou orchestru Symphony Prague i komorního tělesa Harmony Prague. Miroslav Vilímec je zaníceným objevovatelem méně uváděných skladeb. S Českou filharmonií např. provedl za řízení šéfdirigenta Václava Neumanna a za osobní účasti Rafaela Kubelíka houslový koncert č. 4, B dur Jana Kubelíka, mezi významné počiny se řadí i souborná CD nahrávka 14 houslových koncertů francouzského klasického skladatele Josepha Boulogne, Chevaliera de Saint-George.

Vladislav Vilímec (1963) je stálým klavírním partnerem Miroslava Vilímce. Hudbě se věnuje od svých dětských let, původně jako houslista, posléze si bratrská spolupráce vynutila jeho klavírní zaměření. Přitom profesní zaměření Vladislava Vilímce je jiné, věnuje se regionální politice, řadu let byl např. zástupcem hejtmana Plzeňského kraje, poslední dvě volební období byl poslancem Parlamentu České republiky. I při těchto náročných činnostech však nezanedbává spolupráci s Miroslavem Vilímcem, spolu s ním absolvoval nespočet recitálů, často hrál např. v cyklu České filharmonie v pražském Rudolfinu, často s M. Vilímcem vystupoval i v zahraničí (Paříž, Brusel aj.). Kromě koncertní činnosti se společně s bratrem věnuje odkazu českého světového houslisty minulosti Jana Kubelíka, jehož skladatelské dílo také jako klavírista i publicista propaguje.


Vstupné: 220 Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 3. 12. 2019 v 19 h

Jakub Ryba: Česká mše vánoční

Moravské klavírní trio
(Jiří Jahoda – housle, Jana Ryšánková- klavír,
Miroslav Zicha – violoncello)
Sólisté
Jana Malíšková  - soprán, Veronika Slavíčková - alt
Jan Turčínek - tenor, Václav Karel Jeřábek - bas

Renomované trio uvede na míru nástrojovému obsazení upravenou nejznámější českou vánoční mši a společně s operními pěvci Národního divadla udělají radost všem, kdo si bez těchto
melodií neumějí prosinec představit.

MKT plakát bez textu .jpgMoravské klavírní trio bylo založeno v roce 1997 v České republice ve městě Leoše Janáčka – v Brně. Od roku 1999 hraje v nezměněném složení – Jana Ryšánková klavír, Jiří Jahoda housle a Miroslav Zicha violoncello. Za dobu své existence absolvoval soubor stovky koncertů na významných pódiích doma i v zahraničí. Počtem nastudovaných skladeb, který zahrnuje více než 25 celovečerních recitálů klasické triové literatury, se Moravské klavírní trio řadí k souborům s nejrozsáhlejším repertoárem v Evropě. Dále pak přímo pro Moravské klavírní trio vznikly desítky často virtuózních transkripcí známých symfonických a operních děl. Významnou součástí činnosti souboru je i spolupráce se zpěváky všech hlasových kategorií. Díky mimořádné šíři operního i písňového repertoáru (přes 200 skladeb ve vlastních úpravách) je  Moravské klavírní trio také oblíbeným partnerem operních pěvců mezinárodního renomé (Eva Urbanová, Dagmar Pecková, Štefan Margita, Miki Isochi), kteří koncerty s triem vyhledávají jako protiváhu svého uměleckého působení na světových operních scénách ( MET, Tokio, La Scala...)

Jana Melišková je absolventkou JAMU v Brně ve třídě doc. M. Beňačkové, kde v roce 2015 úspěšně dovršila magisterský stupeň studia. Během studia se představila v mnoha inscenacích, v roce 2018 debutovala v Jihočeském divadle České Budějovice a v současnosti působí jako sólistka a členka Českého filharmonického sboru Brno pod vedením Petra Fialy.

Rozená brňačka Veronika Slavíčková nasbírala prvotní zkušenosti v Kantiléně – Sbor dětí a mládeže Státní filharmonie Brno. V roce 2007 se stala členkou Českého filharmonického sboru Brno a o rok později brněnského smíšeného sboru Ars Brunensis Chorus, kde prohlubovala zkušenosti v barokní interpretaci, ale i v moderní hudbě. Je zakládající členkou Ensemble Frizzante, ale součastně spolupracuje s dalšími vokálními tělesy jako The Czech Ensemble Baroque, Musica da Camera Brno, Vox Iuvenalis a další.

Jan Turčínek dlouho působil jako kmenový člen sboru Ars Brunensis Chorus, The Czech Ensemble Baroque a spolupracoval s řadou jiných těles (Brněnský Akademický Sbor, Canticum Camerale aj.). Sólově vystupoval s Brněnskou komorní operou, The Ensemble Baroque, Opera Diversa, Pardubickou komorní filharmonií, Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně či Czech Virtuosi a účastnil se hudebních festivalů českých i zahraničních hudebních produkcí.

Václav Jeřábek nastoupil v roce 2006 jako basista V Pěveckém sboru Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2013 absolvoval pěveckou Masterclass Adama Plachetky. Spolupracuje zejména se soubory Czech ensemble baroque a Ensemble Inegal. V letech 2009 - 2011 byl členem operního sboru Janáčkova divadla v Brně a dále od roku 2011 doposud spolupracuje s Českým filharmonickým sborem Brno.

Vstupné: 220 Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 23. 1. 2020 v 19 h

Židovská hudba pro dvě violoncella

Dominika Weiss Hošková (violoncello), Jiří Hošek (violoncello, klavír)

Koncertní vystoupení renomovaných violoncellových virtuózů z Prahy nabídne posluchačům originální dramaturgii skladeb židovských autorů pro dvě violoncella či proslulé komorní skladby světového repertoáru pro violoncello a klavír.

Hoskovi-duo.jpgDominika Hošková začala hrát na violoncello ve 4 letech. Po studiích na Pražské konzervatoři a soukromých lekcích u prof. Miloše Sádla pokračovala na Hudební fakultě AMU, kde absolvovala magisterské studium v Praze. Již v šestnácti letech potvrdila svoji interpretační vyspělost recitálem se závažným programem. V současnosti studuje v Izraeli na Jerusalem Academy of Music (prof. Zvi Plesser - violoncello, prof. Avi Abramovic - komorní hudba). Její aktivity byly oceněny v červnu 2010 udělením Stříbrné medaile Senátu Parlamentu ČR za šíření dobrého jména a tradic České republiky ve Státě Izrael.

Jiří Hošek se narodil v Praze v umělecké rodině a od 3 let začal hrát na klavír, od deseti let na violoncello. V roce 1970 byl přijat na Konzervatoř v Praze, kde studoval v letech 1970-75 hru na violoncello. Od roku 1975-1980 studoval hru na violoncello na Hudební fakultě AMU v Praze. Další školení pokračovalo půlroční stáží na pařížské konzervatoři u prof. Bernarda Michelina, u kterého absolvoval i letní akademii v Nice (1981). Ze zahraničního školení nutno jmenovat účast na Bartókově semináři u prof. Lászla Mezõ v Szombathely (Maďarsko). V letech 1982-1986 byl stipendistou Hudebního studia ČHF, kdy pracoval pod vedením prof. Alexandra Večtomova a prof. Josefa Chuchra. V letech 1991-1996 působil jako koncertní mistr violoncell Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na základě konkurzu byl v roce 1994 přijat jako pedagog Hudební fakulty AMU v Praze, kde dnes vyučuje hru na violoncello. V březnu 1998 byl jmenován sólistou Českého rozhlasu.


Vstupné: 220 Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZOR!!! KONCERT SE BUDE KONAT V NÁHRADNÍM TERMÍNU
Ve čtvrtek 10. 9. 2020 /ČAS A MÍSTO BEZE ZMĚN/

Čtvrtek 12. 3. 2020 v 19 h

Ensemble Frizzante

(Eva Daňhelová, Antonín Libicher, Veronika Slavíčková, Martin Kotulan, Petr Pytlík)

Vokální kvinteto Ensemble Frizzante je souborem profesionálních brněnských zpěváků Národního divadla v Brně a Českého filharmonického sboru Brno. Působí od roku 2015 a s chutí objevuje zapomenuté skladby.

Frizzante malá.jpgEva Daňhelová (soprán) spolupracovala od roku 1999 s Českým filharmonickým sborem Brno (sbormistr Petr Fiala), kde působila jako sólistka sboru. Od roku 2014 je členkou sboru opery Národního divadla Brno. Koncertovala na prestižních mezinárodních hudebních festivalech v několika evropských zemích, spolupracovala s výraznými osobnostmi hudební scény a významnými orchestry.

Veronika Slavíčková (alt, mezzosoprán) působila v Kantiléně – Sbor dětí a mládeže Státní filharmonie Brno. Od roku 1998 byla členkou brněnského smíšeného sboru Ars Brunensis Chorus, kde prohlubovala své zkušenosti v barokní interpretaci, ale i v moderní hudbě. V roce 2007 se stala členkou Českého filharmonického sboru Brno a působí zde dodnes. Souběžně spolupracuje s dalšími vokálními tělesy jako The Czech Ensemble Baroque, Musica da Camera Brno, Vox Iuvenalis a další.

Petr Pytlík (tenor, kontraalt) zpíval v dětském sboru Jitro a v chlapeckém sboru Boni Pueri, v roce 2002 se stal spoluzakladatelem mužský soubor Gentlemen Singers, působil v kapele The Happy Hour, v operním souboru Opera Diversa a v Českém filharmonickém sboru Brno. V současnosti je členem Národního divadla v Brně, spolupracuje s dalšími soubory a sbory. V roce 2015 s přáteli založil Ensemble Frizzante, který mu poskytuje příležitost objevovat dosud nepoznaná zákoutí vokálního repertoáru. Těžištěm jeho zájmu je francouzská hudba 20. a 21. století.

Antonín Libicher (tenor) uplatnil pěvecké zkušenosti zejména ve sboru Gaudeamus, kde se posléze stal i druhým sbormistrem. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity byl členem několika dalších souborů a pěveckých sborů, např. Collegium musicum Jana Špačka, smíšeného pěveckého sboru Rastislav Blansko a působí rovněž jako klavírista v několika kapelách. V současné době je členem Českého filharmonického sboru Brno pod vedením Petra Fialy.

Martin Kotulan (bas) je členem sboru opery Národního divadla Brno. Se zpěvem začal v Pěveckém sdružení Foerster (později Český filharmonický sbor). Studiu zpěvu se věnoval soukromě (Vladimír Chmelo, Yvett Tannenbergerová). Od roku 1989 do roku 2004 působil v Brněnském akademickém sboru. V letech 2004 – 2011 byl členem Collegia vocale 1704, spolupracuje se soubory staré hudby (Musica Florea, Czech Ensemble Baroque). Spolupracuje také při natáčení a provádění scénické hudby (Městské divadlo Brno, divadlo Husa na provázku, Národní divadlo v Praze). Podílel se na nahrávání asi 10 CD, vyhrál s různými sbory několik mezinárodních soutěží (Tours, Spittal an der Drau). V letech 1997 – 2013 byl uměleckým vedoucím vokálního souboru Da Capo Ensemble.

Vstupné: 220 Kč

________________________________________________________________________________________

POZOR!!! KONCERT SE BUDE KONAT V NÁHRADNÍM TERMÍNU
V pondělí 22. 6. 2020 /ČAS A MÍSTO BEZE ZMĚN/

Čtvrtek 23. 4. 2020 v 19 h

Gabriela Vermelho & Escualo Quintet

Jakub Jedlinský (akordeon/bandoneon), Vít Chudý (housle), Petr Beneš (el. kytara), Ivan Vokáč (klavír), Jan Prokop (kontrabas)

Charismatická zpěvačka,houslistka a skladatelka s pěticí vynikajících instrumentalistů odhalí světtemperamentního argentinského tanga.

gabriela-vermelho-d302.jpgGabriela Vermelho je ojedinělou osobností naší hudební a divadelní scény. Je současně zpěvačkou, houslistkou, violistkou, hráčkou na kvinton, skladatelkou a herečkou, působí v oblasti klasické hudby, muzikálu, jazzu a rockové alternativy. Je primariem kvarteta Gadrew Way, spolupracovala se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Komorním orchestrem Pavla Haase, Orchestrem Gustava Broma, skupinou Čechomor atd. Je členkou kapely Maraca a Zimbova, v roce 2013 založila svou hudební skupinu GaRe. Skládá scénickou hudbu pro Českou televizi, Švandovo divadlo, plzeňské divadlo, spolupracovala s baletním souborem Pražské konzervatoře Bohemia Balet. Za roli čarodějky Evy v Baladě pro banditu  získala v roce 2005 cenu Alfréda Radoka pro Talent roku.

Escualo kvintet je jedinečné uskupení profesionálních instrumentalistů, kteří se věnují hudebním stylům tango argentino. Tento mladý soubor již absolvoval řadu prestižních vystoupení v dramaturgii mezinárodních festivalů. V interpretaci se Escualo kvintet zaměřuje na kombinaci hudebních stylů tanečních - tango viejo, típico a koncertního stylu - tango nuevo, které je strhující syntézou temperamentního argentinského folkloru, klasické hudby a jazzu.


Vstupné: 220 Kč

 

Koncerty se konají ve Společenském centru Bystrc, Odbojářská 2, Brno.
www.bystrc.cz

Změna programu vyhrazena.

__________________________________________________________________________________

Hudební cyklus Setkání žánrů láká k objevování kouzla hudby nespoutané konvencemi. V podání  špičkových umělců  projdete množství hudebních stylů a zažijete nová dobrodružství.

Ceny předplatného:

zlevněná přenosná abonentka pro dítě do 15 let 400 Kč
přenosná abonentka pro 1 osobu 940 Kč
přenosná abonentka pro 2 osoby 1590 Kč

Výhody předplatného:

výběr nejlepších míst v sále a jejich rezervace na všechny koncerty
úspora 1000 Kč při koupi dětské/studentské abonentky
úspora 460 Kč při koupi abonentky pro 1 osobu
úspora 1.210 Kč při koupi abonentky pro 2 osoby
přednostní právo nákupu abonentky na další sezónu na Vaše stávající oblíbené místo

Slevy:

50 % ze vstupného na jednotlivé koncerty a ceny abonentky držitelům průkazu ZTP a ZTP/P
a jedné doprovodné osobě k ZTP/P (abonentka je nepřenosná).

Předprodej vstupenek a abonentek:

pokladna Společenského centra, po-čt 16-19 h, Odbojářská č. 2,
tel.: 546 224 320, 546 211 924), e-mail: okul@bystrc.cz, www.bystrc.cz

Hlavní pořadatel:

Městská část Brno-Bystrc

Dramaturgie a marketing:

umělecká agentura GLOBART s.r.o., MgA. Jiří Jahoda, mobil: 603840013, e-mail: info@globart.cz, www.globart.cz

Mediální partneři:

loga Český rozhlas Brno, Rádio Proglas

www.setkanizanru.cz
www.bystrc.cz/kultura.html


Nad rámec programu krátce vystoupí před některými koncerty talentovaní žáci ZUŠ Františka Jílka. Těmito produkcemi v souvislosti s koncerty špičkových umělců podporujeme unikátní vzdělávací systém našeho uměleckého školství.

Společenské centrum Bystrc nabízí pronájem prostor - velký sál, učebna, jeviště, vhodné pro pořádání seminářů a kulturních akcí, plesů atd.

Pronájem od 500,- Kč/hod., možné slevy, dostupnost MHD, parkoviště u budovy. Informace na tel.: 546 211 924, 736 711 355, e-mail: okul@bystrc.cz