≡ Menu

INFORMACE NOVÁ SEZÓNA 2019-2020 zde

MKS Vyškov ve spolupráci s uměleckou agenturou GLOBART s.r.o.

KRUH PŘÁTEL HUDBY VYŠKOV
KONCERTNÍ SEZÓNA 2018-2019

Cyklus koncertů je pořádán pod záštitou starosty města Vyškova.
Koncerty se konají za podpory Nadace Leoše Janáčka
a Nadace Českého hudebního fondu Praha.
 

Čtvrtek 4. 10. 2018 v 19 h, Besední dům

Zahajovací koncert
Muzikálový koktejl s držitelkou Thálie
Lucií Bergerovou a Radkem Novotným

Jedinečný koncert hvězd brněnské muzikálové scény Městského divadla Brno, na kterém zazní výběr ze světoznámých muzikálů Jesus Christ Superstar, Evita, Vlasy, West Side Stoty, Bídníci, Chicago, Cats, Rebelové, My Fair Lady, Fantom opery a dalších.  

Absolventka oboru zpěv na Janáčkově konzervatoři v Ostravě Lucie Bergerová už během studií hostovala v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Po škole začala učit zpěv na ZUŠ Bohuslava Martinů v Havířově a zároveň získala angažmá v Těšínském divadle, kde hraje už 8 let. Od roku 2015 působí navíc v Městském divadle v Brně. Lucie Bergerová získala nejvyšší ocenění jako muzikálová herečka - Thálie za rok 2013 (v konkurenci nominovaných: zpěvačky Moniky Absolonové a Martiny Šnytové).

Radek Novotný započal již během studia na Janáčkově akademii spolupráci s Městským divadlem Brno, kam nastoupil do muzikálu Jesus Christ Superstar. Poté následovalo několik dalších projektů v témže divadle a v srpnu 2007 přijal nabídku do angažmá jako sólista zpěvohry. Kromě muzikálů účinkoval také v činohrách a koncertních představeních (Magical Broadway a The Stars of Musical). Zúčastnil se zahraničních turné po Slovensku, Slovinsku, Španělsku, Sicílii, Maltě,  Chorvatsku, Lucembursku a německy mluvících zemích, z nichž nejcennější pro něj byla zahraniční verze muzikálu Evita, kde ztvárnil Augustina Magaldiho, Fredericka Fleeta v Titanicu, Petra v Jesus Christ Superstar či seržanta Foggarty v Chicagu.

Vstupné: 250/200 Kč  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 20. 11. 2018 v 19 h, Besední dům

Ďábelský virtuóz Ivan Herák & band    
Ivan Herák (housle), Josef Fečo (kytara), Marek Boldi (kontrabas)

Ivan Herák patří k nejvyhledávanějším českým cikánským houslovým virtuózům. Uslyšíte virtuózní skladby i teskné balady pro sólové housle převážně z maďarské, rumunské a slovenské romské lidové tvorby s prvky klasicko-romantické hudby.

Houslista Ivan Herák pochází z muzikantské rodiny, je absolventem konzervatoře v Topolčanech. Jeho neobyčejný talent se rozvíjel pod vedením profesora Oleg ter Martirosova. Muzikální výjimečnost, kterou disponuje v kombinaci s hudebním cítěním, mimořádným projevem a improvizací, potvrzuje i jeho dosavadní pestrá koncertní činnost. Ivan má za sebou řadu nahrávek a spolupracuje s uznávanými kulturními osobnostmi, jakými jsou Ida Kelarová, Zuzana Lapčíková, Jaroslav Svěcený, Yvetta Blanarovičová, Iva Bittová, Václav Hudeček, českobudějovická filharmonie s  šéfdirigentem Janem Talichem a dalšími. Dále ho můžete vidět vystupovat jako sólistu také s Talichovým komorním orchestrem, pro něhož vytvořil řadu transkripcí. Cit pro hru na housle dostal do vínku od svých předků. Charismatický projev, přednes jemných tónů v kontrastu s divokými rytmy ho dělají jedinečným umělcem. Houslová sóla, která se vám dostanou do žil či schopnost plynule procházet různé hudební proudy jsou součástí okouzlujícího projevu tohoto virtuóza, který si vždy získá každé publikum.

                  Vstupné: 160/140 Kč  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 15. 1. 2019 v 19 h, Besední dům

Novoroční koncert s přípitkem starosty
Moravské klavírní trio a hosté

Jiří Jahoda – housle, Jana Ryšánková – klavír, Miroslav Zicha – violoncello,
operní sólisté v jednání

Moravské klavírní trio se svými pěveckými hosty představí tradiční svátečně laděný program zaměřený
na slavné árie a dueta z oper a operet světového repertoáru.

Moravské klavírní trio ve spolupráci s operními hosty představí svátečně laděný program slavných árií a duet. Trio vzniklo v roce 1997 a za dobu své existence absolvovalo stovky koncertů v ČR i v zahraničí. Kromě klasického triového repertoáru je stěžejní činností souboru spolupráce tria s operními sólisty všech hlasových kategorií (Štefan Margita, Eva Urbanová, Andrea Kalivodová aj.), pro něž vznikla z pera violoncellisty nápaditá aranžmá téměř kompletního koncertně prováděného světového operního a operetního repertoáru.

Vstupné: 250/200 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 26. 2. 2019 v 19 h, Besední dům

Sólo pro emeritního koncertního mistra České filharmonie Miroslava Vilímce (housle)

Vladislav Vilímec – klavírní spolupráce

Náš přední houslista a bývalý dlouholetý koncertní mistr České filharmonie věnuje svůj sólový recitál za klavírní spolupráce svého bratra poctě legendárnímu houslovému virtuózovi Janu Kubelíkovi.

    Miroslav Vilímec patří mezi naše přední houslisty. Od roku 1992 působí jako koncertní mistr České filharmonie, kromě toho však vyvíjí bohatou sólistickou činnost. Hrál mnohokrát sólově s Českou filharmonií (např. koncerty Paganiniho, Saint-Saënse, Lala, Mozarta atd.), vystupoval též s orchestrem FOK, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a s mnoha dalšími. V současné době je též koncertním mistrem a sólistou orchestru Symphony Prague i komorního tělesa Harmony Prague. Miroslav Vilímec je zaníceným objevovatelem méně uváděných skladeb. S Českou filharmonií např. provedl za řízení šéfdirigenta Václava Neumanna a za osobní účasti Rafaela Kubelíka houslový koncert č. 4, B dur Jana Kubelíka, mezi významné počiny se řadí i souborná CD nahrávka 14 houslových koncertů francouzského klasického skladatele Josepha Boulogne, Chevaliera de Saint-George.

Vladislav Vilímec (1963) je stálým klavírním partnerem Miroslava Vilímce. Hudbě se věnuje od svých dětských let, původně jako houslista, posléze si bratrská spolupráce vynutila jeho klavírní zaměření. Přitom profesní zaměření Vladislava Vilímce je jiné, věnuje se regionální politice, řadu let byl např. zástupcem hejtmana Plzeňského kraje, poslední dvě volební období byl poslancem Parlamentu České republiky. I při těchto náročných činnostech však nezanedbává spolupráci s Miroslavem Vilímcem, spolu s ním absolvoval nespočet recitálů, často hrál např. v cyklu České filharmonie v pražském Rudolfinu, často s M. Vilímcem vystupoval i v zahraničí (Paříž, Brusel aj.). Kromě koncertní činnosti se společně s bratrem věnuje odkazu českého světového houslisty minulosti Jana Kubelíka, jehož skladatelské dílo také jako klavírista i publicista propaguje.

Vstupné: 160/140 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 14. 3. 2019 v 19 h, Besední dům

Pódium mladých & Aleš Tvrdík a TRIA LIGNA  

Aleš Tvrdík – klarinet, Kateřina Trumpešová - hoboj, Adam Pešek - fagot

Jako každoročně bude jeden koncert Kruhu přátel hudby věnován prvotřídním mladým interpretům, kteří na základě mimořádných úspěchů dosáhli na stipendium Českého hudebního fondu a uvedení na Listinu nejúspěšnějších mladých umělců v České republice.

Aleš Tvrdík je držitelem 1. ceny v celostátním kole soutěže ZUŠ v oboru klarinet (2012) a celostátním kole komorní hry, kde obdržel také zvláštní cenu poroty za mimořádný umělecký výkon v klarinetovém duu (2013). Ve stejném roce rovněž úspěšně absolvoval zkoušky na Pražskou konzervatoř, kde v současné době studuje ve třídě doc. Milana Poláka. Je laureátem několika soutěží v České republice i v zahraničí. V r. 2016 získal 1. cenu na mezinárodní soutěži dechových nástrojů ve Wroclawi, 2. cenu v italském Carlinu (první cena nebyla udělena), 2. cenu na mezinárodní soutěži Pro Bohemia v Ostravě (první neudělena), v roce 2015 to byly dvě 1. ceny v Itálii: - na mezinárodní soutěži Giacomo Mensi v Brenu a na mezinárodní soutěži Saverio Mercadante v Bari a 1. cena na mezinárodní soutěži Czech Clarinet Art v Teplicích, v r. 2014 obdržel 2. cenu v mezinárodní interpretační soutěži v Markneukirchenu a nejaktuálnější je výhra nejvyšší kategorie eccellenza do 30 let, opět na soutěži Giacomo Mensi v Brenu v Itálii v květnu 2017. Účastnil se masterclassů s předními světovými hráči jako je Milan Řeřicha, Franck Amet, Paolo Beltramini či Shirely Brill. Věnuje se také komorní hře v dechovém triu Tria Ligna, od ledna 2017 je členem orchestru divadla F. X. Šaldy v Liberci. Pedagogicky působí na ZUŠ v Jablonci nad Nisou.

Dechové trio Tria Ligna vzniklo před 2 lety a jedná se o trio složené ze studentů Gymnázia a hudební školy hlavního města Prahy a Pražské konzervatoře. Za dobu své existence koncertovalo po mnoha místech České republiky a ohlasy publika byly velmi pozitivní. Všichni členové tělesa jsou laureáty mnoha mezinárodních soutěží konaných jak v České republice, tak po celé Evropě.

 Vstupné: 160/140 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 9. 4. 2019 v 19 h, Besední dům

Solitutticelli Cello Ensemble      

Michal Greco, Alžběta Poukarová, Martina Klimešová, Rudolf Mrazík

Objevte krásu zvuku violoncell prostřednictvím brněnského souboru profesionálních hudebníků, jejichž repertoár zahrnuje nejen díla z klasické hudby, ale také pop, rock, jazz (ragtime) a filmovou tvorbu.    

 Netradiční seskupení violoncellistů z Brna působí od roku 2014 převážně v základním obsazení kvarteta, které ovšem často vystupuje i v obsazení tří až šesti hráčů. Soubor interpretuje, vždy v rámci projektů, hudbu různých stylových žánrů od barokní po současnou včetně filmových   melodií   a   snaží   se   tak   přinést   nový   zážitek z poslechu hudby v originálním souzvuku více violoncell. Soubor se také zaměřuje na koncerty duchovní hudby, koncerty s vokálními sólisty, výchovné koncerty pro školy, interpretuje originální transkripce namísto původních nástrojových obsazení.                                                                 

Vstupné: 160/140 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 28. 5. 2019 v 19 h, Besední dům

Božská harfa Jany Bouškové                  

Členka České filharmonie a výjimečná reprezentantka české klasické hudby doma i v zahraničí uspěla jako jediná představitelka harfového oboru na nejprestižnějších harfových soutěžích v zahraničí a dnes je velmi žádanou umělkyní vystupující po celém světě.

Jana Boušková je absolventkou konzervatoře v Praze, ostravské univerzity a americké Indiana University. Je jedinou naší harfistkou, která vyhrála světově nejvýznamnější a nejuznávanější harfovou soutěž v roce 1992 v USA a ve stejném roce získala i druhou cenu v Izraeli. Mezi další četná ocenění patří i vítězství v Concours International de Musique de Chambre v Paříži a v Torneo Internazionale di Musica v Itálii. Za mimořádné koncertní úspěchy a přínos v rozvoji hry na harfu získala ocenění ve Švýcarsku a také se stala laureátkou festivalu Juventus ve Francii. V Čechách získala cenu Talent roku 96´ a jako jedna  z deseti nejvýznamnějších žen České republiky a první interpretka z klasické hudby vůbec byla vyznamenána cenou „Lady Pro“, která jí byla předána za přítomnosti prezidenta republiky prof. Václava Klause na Pražském hradě. Mimo sólové činnosti vyučuje na Královské konzervatoři v Bruselu a je docentkou na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Od roku 2005 je též sóloharfistkou České filharmonie. Nahrála přes dvě desítky CD pro domácí i zahraniční firmy, natáčí pro rozhlasové a televizní společnosti.

Vstupné: 250/200 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změna programu vyhrazena.

 

Předplatné: 

zlevněná přenosná abonentka pro 1 osobu 500 Kč (děti do 15 let, studenti do 26 let, doprovodná osoba k ZTP/P), zlevněná nepřenosná abonentka pro 1 osobu 500 Kč (ZTP, ZTP/P), přenosná abonentka pro 1 osobu 900 Kč, pro dvě osoby 1600 Kč

 

Slevy:

50 % ze vstupného na jednotlivé koncerty pro ZTP, ZTP/P, doprovodnou osobu k ZTP/P, žáky ZUŠ, Klub důchodců při Městském úřadě.

 

Předprodej vstupenek a abonentek:

Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí č.1, 682 01 Vyškov
tel.: 517 301 312, e-mail: infocentrum@meuvyskov.cz, rezervace on-line: www.mksvyskov.cz, www.hudbavyskov.cz

 

Dramaturgie a marketing:

umělecká agentura GLOBART s.r.o., MgA. Jiří Jahoda, mobil: 603 840 013, e-mail: info@globart.cz, www.globart.cz

 

Mediální partneři: Vyškovský zpravodaj, Proglas

 

Nad rámec programu krátce vystoupí před některými koncerty talentovaní žáci ZUŠ.

Těmito produkcemi v souvislosti s koncerty špičkových umělců podporujeme unikátní vzdělávací systém našeho hudebního školství.

 

Poděkování: ZUŠ Vyškov, ZUŠ Ivanovice na Hané, ZUŠ Bučovice
 

www.hudbavyskov.cz