≡ Menu

moravské klavírní trio - Kritiky

Mladé klavírní trio čeká slibný vývoj…..Klavíristka imponovala lehkostí a čistotou projevu. Violoncellista jemně dobarvoval zvukový celek tria a při sólových vstupech krásně rozezníval svůj nástroj . Houslista zazářil pěknými místy , zaujal expresivitou výrazu . Všichni tři disponují výbornou technikou, kvalitní souhrou a se zdarem usilují o zvukovou vyváženost….Celý večer obsahově i interpretačně gradoval.

Besední dům Brno 3.11.1998

ROVNOST 10.11.1998   Alena Borková

 

 

….přednesli Mozartovo líbezné Trio C dur s hravými krajními větami a galantně uhlazeným , stylově poetickým Andante. Virtuózní ambice a schopnost ponořit se do myšlenek závažnějšího rázu prokázali v závěru proslulého Tria g moll Bedřicha Smetany…..

Besední dům Brno 1.1.2001

Deník ROVNOST  leden 2001   Alena Borková

 

 

….Soubor okouzluje vysokou a jemnou kulturou výkonu . Spojuje v sobě kulturu zvuku , kulturu rytmu , dokonalou techniku a vyvinutý smysl pro styl . Zvukovost dobře slyšitelná i v nejsubtilnějších  pianissimech je přesně podaná v jednotlivých tématech , barevné odstíny jsou interpretovány s ideální krásou zvuku….Trojice interpretů jako celek projevila naprostou dokonalost souhry a niterného muzikantského souznění….

Zámek Slavkov 27.9.2002

Deník ROVNOST 1.10.2002 Bohuslav Zachoval

 

 

….Plný sál lidí , kteří nepřišli na žádná velká jména , ale na kvalitní muziku v podání talentovaných umělců ….Díky úžasné akustice ( a pochopitelně i nesmírně čisté hře muzikantů ) byly čitelné a dynamicky vyvážené všechny hudební party….Závěrečná přípitková scéna  z Verdiho La Traviaty byla pak už opravdu uvolněná a ovace po koncertě veliké .

Spolek přátel hudby Kuřim 5.1.2003

časopis Zlobice 7.2.2003

 

 

….byl to slavnostní koncert už proto , že se křtilo nové CD účinkujícího Moravského klavírního tria a jeho hostů . Samotné Moravské klavírní trio pak dokázalo, že patří k našim předním komorním tělesům a potlesk byl veliký po každém hudebním čísle….

Spolek přátel hudby Kuřim 5.1.2004

časopis Zlobice 9.2.2004

 

 

....mladí umělci , bravurně přednesli výběr z Uherských tanců J . Brahmse . … koncert skončil zaslouženými ovacemi . Není třeba opakovat , že do Poličky jezdí muzikanti rádi a stejně tak se na ně těší poličští posluchači .

Tylův dům Polička 4.1.2005

Polička-oficiální stránky města 11.3.2005

 

….Sytý souzvuk, respektující vzájemně hlasy nástrojů a naplňující emocionálně vzepjaté rané dílo skladatele , předeslal o souboru základní sdělení : hráči disponují barevným tónem , bezpečnou technikou a citem pro romantické souznění….Jana Ryšánková , Jiří Jahoda a Miroslav Zicha jsou umělci pro hru v triu dobře vybaveni a mají velkou perspektivu….

Rudolfinum Praha 22.2.2006

Harmonie 4/2006 Eva Vítová

 

….Na pozadí výrazové exploze byla jasně patrná jistota výborně zvládnuté techniky , souhry intonační i rytmické i přesvědčivého agogického uvolnění . Tuto charakteristiku lze vztáhnout na koncert jako celek….Hodinového kolosu plného úžasných nápadů , proměn a dramatického dění se interpreti zmocnili s nepolevující vehemencí a vskutku profesionální solidností a přesvědčivostí . Věru zdařilá , kompozičně i interpretačně poctivě ,,odvedená“ práce !

Rudolfinum Praha 22.2.2006

Hudební rozhledy Julius Hůlek

 

……v jeho hlavním programu však tentokrát figurovala závažná díla světové komorní tvorby. Členové tělesa se jejich interpretace zhostili s velkou zodpovědností a na pozoruhodné úrovni. V Beethovenově Triu Es dur, op.1 upoutala jednoznačně zřetelná artikulovanost frází, Trio d moll quasi una ballata Vítězslava Nováka zaujalo výsostně tklivou atmosférou vycházející z inspirací „verbuňkového“ charakteru a Trio a moll, op. 50 Petra Iljiče Čajkovského plastickou odlišeností jednotlivých variací v obrovitém celku téměř třičtvrtěhodinového díla. Koncert uspořádal v rámci své abonentní řady vysoce agilní Spolek přátel hudby a početné publikum jej po zásluze ocenilo.

Besední dům Brno 15.5.2007

Hudební rozhledy Jindra Bártová

 

V letošním roce se zde představilo Moravské klavírní trio (Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda - housle, Miroslav Zicha – violoncello), kterému patřil i večerní koncert v pondělí 22. 9. v Hotelu Gustav Mahler. Na programu byly skladby Josepha Haydna, Bohuslava Martinů, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a zejména Klavírní kvartet a moll (jednovětý) Gustava Mahlera. …..Výkon klavírního tria byl velmi přesvědčivý, skvěle působila zejména klavíristka hrající svůj part s naprostou suverenitou a zároveň nadhledem.

Festival Mahler Jihlava 22.9.2008

Hudební rozhledy Julius Hůlek

 


Není obvyklé psát o novoročních koncertech, protože bývají více populární, ale vystoupení deset let existujícího Moravského klavírního tria se sopranistkou Yvettou Tannenberger a tenoristou Richardem Samkem si zmínku zasluhuje. Skladby Mozarta, Pucciniho (ještě jako připomenutí nedávného 150. výročí narození), Bizeta, Verdiho, operetní melodie Kalmána a Lehára, písně Curtise, Capuy a Straussův valčík Na krásném modrém Dunaji – všechna tato hudba v nezvyklém komorním obsazení klavírního tria navodila dojem domácího muzicírování z doby předminulého století, v tomto případě samozřejmě na velmi profesionální úrovni. Houslista Jiří Jahoda se předvedl brilantními pasážemi, pianistka Jana Ryšánková měla obdivuhodně muzikální a citlivý doprovod, cellista Miroslav Zicha (jinak autor většiny úprav) vládl nesmírně kultivovaným tónem. Yvetta Tannenberger se rozezpívala a lépe jí padla hudba 19. století než úvodní Mozart, i kvůli většímu vibratu. Richard Samek představil svůj hlas v plné síle belcantovou technikou. Oba pěvci v áriích navíc naznačili i herecká gesta. Sál Besedního domu byl i v mrazivý novoroční podvečer zcela zaplněn publikem, spíše starším a z poloviny německy mluvícím, které využilo příjemného dřívějšího času konání koncertu.

Novoroční koncert 1.1.2009, Besední dům Brno

Harmonie Jana Slimáčkovová

 

 

Na předvánoční čas naplánovali v Pustiměři slavnostní otevření nově zrekonstruovaného Kulturního domu (tzv.  Sokolovny). Odpoledne nebylo určeno jen prohlídce Kulturního domu, ale především slavnostnímu koncertu Moravského klavírního tria s klasickým repertoárem.

… Asi dvacet minut po čtvrté již nastoupilo Moravské klavírní trio, které hraje již dvanáct let ve stejném složení: Jana Ryšánková (klavír), Miroslav Zicha (violoncello) a Jiří Jahoda (housle). Posledně jmenovaný se ujal též role konferenciéra a nutno podotknout, že i v této úloze obstál na výbornou. Publikum dokázal mezi jednotlivými skladbami nejen nevtíravě informovat o hraném repertoáru, ale také jej několikrát svými průpovídkami rozesmát.

Podstatnější však bylo, že jak zmiňovaná instrumentální sekce hudebního tělesa, tak i hostující zpěvačky (obě soprán) a s triem tradičně vystupující barytonista podávali po celou dobu naprosto profesionální výkon. Výborně zvládnutá technika, intonační i rytmická souhra, dynamická hra na všechny tři nástroje i scénické výkony zpěváků potěšily všechny přítomné v sále. Interpretační jistota dovolovala celému souboru dramaticky vyhrocovat jednotlivé kusy, jež všechny předvedli s obdivuhodnou interpretační jistotou a kompoziční vynalézavostí. Předvedeny byly úryvky z klasických oper a operet, jako i klasické písně či části symfonií. Repertoár to byl natolik zajímavý, že většina publika – zvědavá spíš na to, jak to v „kulturáku“ vypadá, než na klasickou hudbu – zůstala a pozorně a uvolněně  poslouchala...

Vánoční koncert 19.12.2009, Kulturní dům Pustiměř               

Jaan,  Jan Tvrdík (potulnyucitel@email.cz)

 

 

Že všední den 14. ledna 2010 se stane hudebním svátkem, netušil snad nikdo z početných návštěvníků Besedního domu. Stalo se to zásluhou protagonistů večera, Moravského komorního tria a jejich hostů. 
Po létech návštěvnické stagnace na koncertech umělecké hudby dochází ke slibnému obratu díky šťastné spolupráci MKS Vyškov s uměleckou agenturou Globart v osobě Jiřího Jahody. Tento skvělý houslista a manažer dokázal nejen Kruh přátel hudby uvést ve Vyškově v život, ale osvědčil se i jako pohotový a vtipný moderátor.
Moravské klavírní trio (Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – housle, Miroslav Zicha – violoncello) vsadilo na osvědčený výběr ze světového operního a operetního repertoáru : Mozart – Kouzelná flétna, Puccini – Bohema, Verdi – Traviata a Tosca, Offenbach – Hoffmanovy povídky, Lehár – Země úsměvů, Strauss – Netopýr.
Již úvodní transkripce předehry  k Prodané nevěstě (autorem úprav je Miroslav Zicha) pro trio je zcela ojedinělá. Toto virtuózní  a technicky nesmírně náročné symfonické dílo, bylo odvážné vtěsnat do komorní podoby. Je otázkou, bude-li v této podobě repertoárově udržitelné. Klavírní trio přece jenom nedisponuje výrazovými prostředky, které má orchestr s mnohonásobně většími barevnými a dynamickými možnostmi. Co by na to řekl nekompromisní Mistr Smetana?
Do této doby je mistrovská kvalita ansámblu vyškovským posluchačům z minulých ročníků známa. Co však přivedlo posluchače k údivu, byla půvabná mladá slovenská sopranistka Veronika Časnochová, která nahradila onemocnělou Vieru Gulázsi-Maňáskovou z Pustiměře. Její okouzlující zjev, dokonalý koloraturní soprán, intonační suverenita ( s obávaným tříčárkovaným f), umírněná dynamika k prostoru, jemný témbr a neokázalý herecký projev přímo  nadchly  a podmanily si posluchače, a to nejen mužskou populaci. A tenorista Zoltán Korda – to je skutečná pěvecká superstar, stálice na brněnském operním nebi.
Co ještě dodat? Komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Tři brány, která koncert finančně podpořila, měla šťastnou ruku ve volbě tohoto mimořádně skvělého koncertu. Návštěvníci koncertu si určitě dlouho uchovají umělecký zážitek z takto započatého roku  s desítkou na konci, na který si o přestávce připili se starostou Vyškova RNDr. Petrem Hájkem a představiteli spřátelených měst, kteří byli hosty koncertu.

A mé přání ? Více takových koncertů a vděčných posluchačů.

Novoroční koncert 14.1.2010, Besední dům Vyškov
Dr. Jíša

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Festival Janáček a Luhačovice, 13.7.2016
Moravské klavírní trio s operními pěvci Evou Urbanovou a Peterem Bergerem
 
.....Koncert se konal nikoli za doprovodu klavíru, ale ve spolupráci s Moravským klavírním triem. Klavíristka Jana Ryšánková, houslista Jiří Jahoda a violoncellista Miroslav Zicha, který je současně autorem všech aranží, předvedli neuvěřitelný výkon. Byli jistou a skvělou oporou pěvcům a ještě dokázali hrát i samostatně a to takové věci, jako Slovanský tanec č. 15 Srbské kolo Antonína Dvořáka, který, pravda, postrádal plnost zvuku, ale nikoli profesionální zápal a přednes, a dokonce si troufli i na Fantazii z Pucciniho Bohémy, která kupodivu v podání tak komorního tělesa nepostrádala barevnost a emoční výpověď. Moravské komorní trio se tak představilo jako multifunkční těleso, navíc s houslistou, který nepostrádá dávku virtuozity a k ní patřící sugestivnosti.
 
Hudební rozhledy, srpen 2016
Karla Hofmannová