≡ Menu

Město Rájec-Jestřebí ve spolupráci s uměleckou agenturou GLOBART s.r.o. uvádí

Kruh přátel hudby Rájec-Jestřebí 
Koncertní sezóna 2014-2015

www.hudbarajecjestrebi.cz

 

Úterý 14. října 2014 v 19.30 hodin, obřadní síň MÚ 

Královská harfa s něžným hobojem

Pavla Kopecká – harfa, Libor Bartoník - hoboj 

Foto malá.jpgPavla Kopecká vystudovala hru na harfu na brněnské konzervatoři ve třídě Mgr. Mileny Chromkové a na Hudební fakultě pražské AMU ve třídě prof. Renaty Kodadové. Od sezóny 2002-2003 je sóloharfistkou orchestru Národního divadla v Brně. Spolupracuje se Státní filharmonií Brno, Moravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Hradec Králové, Karlovarským symfonickým orchestrem a Slovenskou filharmonií. Spoluúčinkuje s brněnskou Kantilénou a Českým filharmonickým sborem Brno. Zúčastnila se mistrovských kurzů pod vedením Mgr. Jany Bouškové. Je členkou Tria Debussy. Libor Bartoník studoval v letech 1989 – 1995 obor hra na hoboj na brněnské Konzervatoři u prof. P. Nováka. Dále pokračoval ve studiu na Janáčkově akademii muzických umění v Brně pod vedením J. Bartoníka, kterou absolvoval v roce 1999. Zúčastnil se mezinárodních mistrovských kurzů pořádaných vídeňskou Hochschule für Musik und darstelle Kunst. V roce 1996 přijal angažmá jako první hobojista orchestru Janáčkovy opery Národního divadla v Brně, kde působil přes12 let. Spolu se svými rodiči se podílel na nahrávání skladeb pro dva hoboje a anglický roh, od roku 1995 je členem komorního souboru Brněnské dechové kvinteto.

Ilustrativní videoukázka zvuku harfy:

 

Čtvrtek 13. listopadu 2014 v 19.30 hodin, obřadní síň MÚ

Souboj klavírního virtuóza s klavírním improvizátorem 

Kostiantyn Tyshko (Ukrajina) & Zdeněk Král

Dva šarmantní a pohotoví pianisté - ukrajinský klavírní virtuóz a oblíbený klavírní improvizátor se setkají na jednom pódiu. První přednese s bravurou technicky náročné klavírní skladby a druhý se již nemůže dočkat Vašich hudebních přání, které vtipnou formou přímo na pódiu po chvilce přípravy zpracuje do neuvěřitelných improvizačních kreací. Každý má svůj jedinečný styl a společně Vás dostanou do varu.

Duo improvizátorů 2 – kopie.jpg

Kostiantyn Tyshko se narodil v roce 1991 v Kyjevě, kde započal v pěti letech studium hudby, jež dále rozvíjel na Specializované střední hudební škole Mykoly Vitalijoviče Lysenka. Ve studiu klavírní hry pokračoval na Čajkovského hudební akademii, opět v rodném městě a poté na JAMU ve třídě Jana Jiraského. Kostiantyn získal mimo jiné v roce 2002 první místo na V. mezinárodní soutěži Vladimira Horowitze v Kyjevě a o rok později „Bronzového louskáčka“ na IV. mezinárodní televizní soutěži pro mladé hudebníky v Moskvě, dále ceny v soutěžích Grand Prix v Litvě, Karla Czerného v Praze aj. Jako sólista vystoupil s orchestry na Ukrajině, dále v Litvě, Mexiku, Německu a České republice, zúčastnil se mnoha festivalů a kurzů a působí též jako pedagog.

Zdeněk Král studoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze, obor klavír, je absolventem JAMU v Brně, obor kompozice a teorie hudební tvorby. V současnosti koncertuje doma i v zahraničí, spolupracuje s Českou televizí, nahrávacími společnostmi a jeho umění reprezentuje bohatá diskografie. Zdeněk Král patří k naší improvizátorské špičce.

 

Pátek 9. ledna 2015 v 19 hodin, obřadní síň MÚ

Novoroční koncert s přípitkem starosty

Moravské klavírní trio a operní hosté

Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – housle, Miroslav Zicha – violoncello, hostem sólistka tokijské opery Miki Isochi, další operní sólisté v jednání

Moravské klavírní trio. ve spolupráci s renomovanými hosty - operními sólisty, představí svátečně laděný program, zaměřený také na slavné árie a dueta z oper a operet světového repertoáru. Koncert jistě potěší všechny generace diváků, kteří se chtějí první dny v novém roce se sklenkou v ruce pobavit při vtipných hereckých výstupech pěveckých hostů a poslechnout si řadu krásných melodií. Moravské klavírní trio se objevuje na naší koncertní scéně od roku 1997, kdy vzniklo z iniciativy členů Státní filharmonie Hned v následujícím roce se soubor úspěšně prezentoval na soutěži v italském Vercelli. V roce 1999 usedl k violoncellovému pultu Miroslav Zicha, pedagog brněnské konzervatoře a odborný asistent katedry strunných nástrojů Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Za dobu své již čtrnáctileté existence ansámbl absolvoval stovky koncertů v ČR i v zahraničí a je pravidelným hostem nejrůznějších hudebních festivalů (České doteky hudby, Pardubické hudební jaro, Festival Janáček a Luhačovice, Mahler Jihlava, Trenčianská Hudobná Jar, Dny české kultury v Burgosu). Kromě stěžejních skladeb triového repertoáru se soubor věnuje i interpretaci současné tvorby žijících autorů, společným projektům s jinými instrumentalisty a nahrál několik nahrávek pro Český rozhlas. Nepřehlédnutelnou činností souboru je též spolupráce tria s operními sólisty všech hlasových kategorií, pro něž vznikla z pera violoncellisty nápaditá aranžmá téměř kompletního koncertně prováděného světového operního a operetního repertoáru. Soubor tvoří již vyzrálé umělecké osobnosti, díky čemuž dospěl k charakteristickému hudebnímu projevu - dokonalé souhře a nezaměnitelnému expresívnímu výrazu, což je vysoce hodnoceno nejen odbornou kritikou, ale setkává se i s živým ohlasem široké hudební veřejnosti.

Více informací najdete na www.moravskeklavirnitrio.cz

 

 

Čtvrtek 19. února 2015 v 19.30 hodin, obřadní síň MÚ

Kytarový recitál Ireny Babáčkové

irena Babáčková web.jpgIrena Babáčková je přední talentovanou kytaristkou nastupující generace. Během studií na Konzervatoři v Pardubicích a JAMU v Brně získala řadu ocenění doma i v zahraničí. V roce 2012/2013 studovala v Grazu (Rakousko) ve třídě renomovaného kytaristy Paola Pegorara a své schopnosti rozvíjela také na mnoha mistrovských kurzech. Do svého repertoáru skladby různých období, ale nejvíce blízká je jí hudba španělská (A. J. Manjón, F. Tárrega, M. Llobet, J. K. Mertz, M. Giuliani a další). Již od roku 2007 hraje na koncertní nástroj z dílny českého kytaráře Petra Matouška.

 

 

 

Čtvrtek 19. března 2015 v 19.30 hodin, obřadní síň MÚ

Jahodové duo

Pavla Jahodová - violoncello, Jiří Jahoda – housle

JAHODOVI web.jpg

Vroucí smyčce, sladké melodie, radost, romantika, láska. Je čas na nové emoce, pozitivní energii, příjemné pocity, ale také vášeň, temperament, které přinese manželské smyčcové duo. Jiří Jahoda je zakladatelem souboru Moravské klavírní trio. Vystudoval brněnskou konzervatoř a Janáčkovu akademii múzických umění v Brně v houslové třídě prof. A. Sýkory. V roce 1994 byl jedním ze zakládajících členů Pražské komorní filharmonie s šéfdirigentem Jiřím Bělohlávkem. V letech 1995 až 2001 zastával funkci vedoucího skupiny II. houslí ve Státní filharmonii Brno a do roku 2006 byl koncertním mistrem orchestru Městského divadla v Brně. Pavla Jahodová je absolventkou JAMU v Brně, podílela se na mnoha významných hudebních projektech doma i v zahraničí s Filharmonií Brno, Staatskapelle Weimar, Českým národním symfonickým orchestrem, Komorním orchestrem Musici Boemi a Městským divadlem v Brně. Natočila snímky pro Český a německý rozhlas a televizi.

 

Více informací o Jahodovém duu najdete na www.jahodoveduo.cz

Vstupné na všechny koncerty: 100 Kč / 80 Kč předprodej, studenti, senioři, ZTP